Ana Sayfa / TUS Taban Puanları

TUS Taban Puanları

Bu bölümde, ihtisas eğitimi veren hastane ve bölümlerin kadro açtığı dönemlerdeki Tus kılavuzunda yer alan taban puanları bulunmaktadır. Boşluklar o bölümün o sınavda kadro açmadığı anlamına gelmektedir. Bölümü olan fakat Ösym tarafından kılavuzlarda taban puanı son 8 sınavda yer almayan fakülteler taban puanları olmadığı için listede yer almamaktadır.

Tablolarda kullanılan KISALTMALAR : YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını, SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını, EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını, MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını, İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını, ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları, MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ve YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade etmektedir.

ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlar Yerleştirme İstatistiklerinden alınarak gösterilmiştir.

Tıbbi Mikrobiyoloji Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Eylül 2021Mart 2021Ekim 2020Şubat 2020Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

XXXXXX
Akdeniz Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:2

X

YÖK:1

X

YÖK:1 (66,099)

Ankara Eğitim ve Araştırma HastanesiT

EAH:1

EAH:3

EAH:5

EAH:1

EAH:2

EAH:2

XX
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma HastanesiTXXXXX

EAH:1

X

EAH:1 (63,950)

Ankara Şehir HastanesiT

EAH:1

EAH:2

EAH:3

EAH:2

EAH:3

XXX
Ankara Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (66,346)

YÖK:1 (64,275)

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv Tıp Fak.TXXXXXX

SBA:1 (64,667)

SBA:1 (63,286)

Atatürk Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (63,006)

YÖK:1 (65,945)

Aydın Adnan Menderes Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

SBA:1 (64,529)

SBA:1 (64,989)

Bahçeşehir Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

XXXXXXX
Balıkesir Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXX
Başkent Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

XXXXXXX
Bezm-i Âlem Vakıf Ünv Tıp Fak.TXXXXXXX

YBU:1 (51,157)

Bezmiâlem Vakıf Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

XXXXXX
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXX
Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.T

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

X

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (64,982)

YÖK:1 (64,126)

Çanakkale Onsekiz Mart Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XX
Çukurova Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1 (45,065)

Dicle Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1

YÖK:1 (64,784)

YÖK:1 (65,270)

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma HastanesiT

EAH:4

EAH:2

EAH:2

XXX

EAH:1 (64,132)

EAH:1 (55,810)

Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (68,089)

YÖK:1 (67,033)

Düzce Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

XX

YÖK:2

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (68,790)

X
Ege Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

SBA:1

SBA:1

YÖK:1 (71,966)

YÖK:1 (65,361)

Erciyes Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

X

YÖK:1 (64,190)

Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.T

YÖK:2

X

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (64,404)

X
Fırat Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

X

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (64,142)

YÖK:1 (63,814)

Gazi Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1 (68,131)

YÖK:1 (65,323)

Gaziantep Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:2

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

X

YÖK:1 (64,928)

Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiT

EAH:4

EAH:3

EAH:2

XXXXX
Hacettepe Ünv Tıp Fak.T

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (68,753)

YÖK:1 (66,318)

Harran Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

XXXX

YÖK:1 (63,524)

Hatay Mustafa Kemal Ünv Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.TX

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

XX
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma HastanesiT

EAH:2

EAH:2

EAH:3

EAH:1

XXX

EAH:1 (65,218)

Hitit Ünv Tıp Fak.TXXX

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (64,588)

X
İnönü Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

XXXXX

YÖK:1 (64,922)

YÖK:1 (62,266)

İstanbul Medeniyet Ünv Tıp Fak.T

SBA:2

YBU:0

YBU:1

SBA:1

SBA:1

SBA:1

SBA:1

X

SBA:1 (63,787)

SBA:1 (63,938)

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiTXXXXXX

EAH:1 (64,683)

EAH:1 (65,093)

İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.T

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1 (65,938)

YBU:1 (56,929)

YÖK:1 (64,531)

İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.T

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (66,123)

SBA:1 (63,938)

İzmir Katip Çelebi Ünv Tıp Fak.TX

SBA:1

SBA:1

SBA:1

XXXX
Kafkas Ünv Tıp Fak.TXXXXX

YÖK:1

XX
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

X

YÖK:1 (64,338)

YÖK:1 (64,128)

Karadeniz Teknik Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (66,595)

YÖK:1 (65,249)

Kocaeli Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

SBA:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

SBA:1 (63,639)

SBA:1 (63,876)

Kütahya Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXX
Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (67,662)

X
Marmara Ünv Tıp Fak.TXX

YÖK:1

YÖK:1

X

SBA:1

YÖK:1 (66,182)

YÖK:1 (67,375)

Mersin Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

XXXX

YÖK:1 (66,103)

YÖK:1 (64,899)

Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (66,377)

YÖK:1 (64,879)

Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

X

YÖK:1 (66,938)

X
Pamukkale Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (66,079)

X
Recep Tayyip Erdoğan Ünv Tıp Fak.T

YÖK:2

XX

YÖK:2

YÖK:1

SBA:1

X

YÖK:1 (64,949)

YÖK:1 (64,697)

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.TXXX

MAP:1

MAP:1

YÖK:1

MAP:1

YÖK:1 (64,052)

MAP:4

MAP:1

YÖK:1 (64,857)

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak., Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiT

MAP:1

X

MAP:1

XXXXX
Sağlık Bilimleri Ünv Hamidiye Tıp Fak.TXXX

YÖK:1

XXXX
Sakarya Ünv Tıp Fak.T

SBA:2

SBA:1

SBA:1

SBA:1

YBU:0

YBU:1

XX

SBA:1 (65,603)

X
Selçuk Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1 (67,467)

YBU:1 (46,097)

YÖK:1 (66,128)

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiT

EAH:3

EAH:2

EAH:3

XXXXX
Sivas Cumhuriyet Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

XX

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1 (66,044)

X
Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1

SBA:1

X

YÖK:1 (68,959)

YÖK:1 (65,145)

Tekirdağ Namık Kemal Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1

YÖK:1

XX
Tokat Gaziosmanpaşa Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

XXXX
Trakya Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXX

YÖK:1 (63,538)

Van Yüzüncü Yıl Ünv Tıp Fak.T

YÖK:2

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (61,074)