Ana Sayfa / TUS Taban Puanları

TUS Taban Puanları

Bu bölümde, ihtisas eğitimi veren hastane ve bölümlerin kadro açtığı dönemlerdeki Tus kılavuzunda yer alan taban puanları bulunmaktadır. Boşluklar o bölümün o sınavda kadro açmadığı anlamına gelmektedir. Bölümü olan fakat Ösym tarafından kılavuzlarda taban puanı son 8 sınavda yer almayan fakülteler taban puanları olmadığı için listede yer almamaktadır.

Tablolarda kullanılan KISALTMALAR : YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını, SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını, EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını, MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını, İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını, ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları, MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ve YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade etmektedir.

ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlar Yerleştirme İstatistiklerinden alınarak gösterilmiştir.

Tıbbi Biyokimya Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Eylül 2021Mart 2021Ekim 2020Şubat 2020Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018
Acıbadem Mehmet Ali AYDINLAR Ünv Tıp Fak.TXX

YÖK:1

XXXXX
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YÖK:1

XX

YÖK:1

XX
Akdeniz Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1

XXX
Ankara Eğitim ve Araştırma HastanesiT

EAH:2

EAH:1

XX

EAH:1

EAH:1

EAH:1 (70,771)

EAH:1 (65,406)

Ankara Şehir HastanesiT

EAH:1

EAH:2

EAH:2

EAH:2

KKTC:1

EAH:2

XXX
Ankara Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (69,029)

YÖK:1 (72,171)

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv Tıp Fak.TXXXXXXX

SBA:1 (66,591)

Antalya Eğitim ve Araştırma HastanesiT

EAH:2

KKTC:1

EAH:1

EAH:1

X

EAH:1

EAH:1

EAH:1 (67,471)

EAH:1 (67,667)

Atatürk Ünv Tıp Fak.TXX

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (66,842)

X
Aydın Adnan Menderes Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

X

SBA:1

XX
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma HastanesiT

EAH:2

KKTC:1

KKTC:1

EAH:1

EAH:1

EAH:1

KKTC:1

KKTC:1

EAH:1

XXX
Balıkesir Ünv Tıp Fak.TXXX

YÖK:1

XXXX
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiT

EAH:2

KKTC:1

EAH:2

EAH:2

KKTC:1

XXXXX
Bezm-i Âlem Vakıf Ünv Tıp Fak.TXXXXXXX

YÖK:1 (64,219)

Bezmiâlem Vakıf Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1

XXX
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv Tıp Fak.TXXX

YÖK:1

YÖK:1

XXX
Bozyaka Eğitim ve Araştırma HastanesiT

EAH:1

EAH:1

EAH:1

KKTC:1

EAH:1

XXXX
Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.T

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (68,095)

YÖK:1 (65,860)

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma HastanesiT

EAH:1

EAH:1

EAH:1

EAH:1

XXXX
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1

XX
Çukurova Ünv Tıp Fak.TXXX

YÖK:1

XXXX
Dicle Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (67,670)

YÖK:1 (66,157)

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma HastanesiT

EAH:2

EAH:1

EAH:1

YBU:0

YBU:1

X

YBU:0

YBU:1

EAH:1

EAH:1

X

EAH:1 (55,947)

Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.TXX

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (71,828)

X
Ege Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1 (70,127)

YBU:1 (52,927)

X
Erciyes Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

XX
Erzincan Binali Yıldırım Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

XXXXXXX
Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

XXXXX
Fırat Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

XXX

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (65,056)

YÖK:1 (63,909)

Gazi Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

SBA:1 (66,956)

Gaziantep Ünv Tıp Fak.TXX

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (66,966)

YÖK:1 (66,376)

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma HastanesiTXX

EAH:1

EAH:1

XXXX
Giresun Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:1

X

YÖK:1

XXXX
Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiT

EAH:1

EAH:1

EAH:1

XXXXX
Hacettepe Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (69,469)

YBU:1 (45,911)

Haseki Eğitim ve Araştırma HastanesiT

EAH:2

EAH:1

X

EAH:1

XXXX
Hatay Mustafa Kemal Ünv Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

XXXX
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma HastanesiTX

EAH:1

EAH:1

EAH:2

XX

EAH:1 (68,082)

X
İnönü Ünv Tıp Fak.TXXXXXX

YÖK:1 (65,583)

YÖK:1 (66,116)

İstanbul Eğitim ve Araştırma HastanesiT

EAH:1

EAH:1

EAH:1

X

EAH:1

X

EAH:1 (66,762)

EAH:1 (65,930)

İstanbul Medeniyet Ünv Tıp Fak.T

SBA:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

X

YBU:0

YBU:1

X

YBU:0

YBU:1

SBA:1

XX
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma HastanesiTXXXXXXX

EAH:1 (71,141)

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiTXXXXX

EAH:1

EAH:1 (68,426)

EAH:1 (65,125)

İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.T

YÖK:1

XX

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (64,981)

İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

XX

YÖK:1 (68,941)

X
İzmir Katip Çelebi Ünv Tıp Fak.TX

SBA:1

X

SBA:1

XX

SBA:1 (67,061)

SBA:1 (64,842)

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma HastanesiTXXXXXX

EAH:1 (66,981)

X
Kafkas Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

XXX

YÖK:1

XX
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXXX
Karadeniz Teknik Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (67,200)

X
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma HastanesiTXXX

EAH:1

XXXX
Kayseri Şehir HastanesiTX

EAH:1

X

EAH:1

XXXX
Kırıkkale Ünv Tıp Fak.TXXX

YÖK:1

X

YÖK:1

XX
Konya Şehir HastanesiT

EAH:1

EAH:1

EAH:1

XXXXX
Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

XXXXX

YÖK:1 (65,950)

Marmara Ünv Tıp Fak.TXXXXX

SBA:1

YÖK:1 (66,479)

YÖK:1 (67,357)

Mersin Ünv Tıp Fak.TXX

YÖK:1

XXXX

YÖK:1 (65,085)

Muğla Sıtkı Koçman Ünv Tıp Fak.TXXX

SBA:1

X

SBA:1

XX
Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

SBA:1

XXX
Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

XXXXXXX
Ordu Ünv Tıp Fak.TXXX

YÖK:1

XXXX
Pamukkale Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:1

X

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

XX
Recep Tayyip Erdoğan Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

XXX

YÖK:1

XX
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.TXXX

MAP:1

MAP:1

MAP:1

MAP:1

MAP:1 (45,527)

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak. Jandarma Genel KomutanlığıTXXXXXX

İÇB:1 (47,533)

İÇB:1 (51,433)

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak., Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiTXX

MAP:1

XXXXX
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak., Kara Kuvvetleri KomutanlığıTX

MSB:1

XXXXXX
Sakarya Ünv Tıp Fak.T

SBA:1

SBA:1

X

SBA:1

SBA:1

SBA:1

XX
Selçuk Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXX

YBU:1 (46,627)

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiTX

EAH:1

EAH:1

X

EAH:1

XXX
Sivas Cumhuriyet Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

X

SBA:1

X

YÖK:1

XX
Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

X

YÖK:1

XXXXX
Tekirdağ Namık Kemal Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXXX
Tepecik Eğitim ve Araştırma HastanesiTX

EAH:1

EAH:1

EAH:1

EAH:1

EAH:1

XX
Tokat Gaziosmanpaşa Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

XXXXXX
Trakya Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1 (65,621)

Van Yüzüncü Yıl Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

XXXX
Yozgat Bozok Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

XXXXXX
Zonguldak Bülent Ecevit Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXX