Ana Sayfa / TUS Taban Puanları

TUS Taban Puanları

Bu bölümde, ihtisas eğitimi veren hastane ve bölümlerin kadro açtığı dönemlerdeki Tus kılavuzunda yer alan taban puanları bulunmaktadır. Boşluklar o bölümün o sınavda kadro açmadığı anlamına gelmektedir. Bölümü olan fakat Ösym tarafından kılavuzlarda taban puanı son 8 sınavda yer almayan fakülteler taban puanları olmadığı için listede yer almamaktadır.

Tablolarda kullanılan KISALTMALAR : YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını, SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını, EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını, MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını, İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını, ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları, MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ve YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade etmektedir.

ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlar Yerleştirme İstatistiklerinden alınarak gösterilmiştir.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Eylül 2021Mart 2021Ekim 2020Şubat 2020Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

SBA:2

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

XX
Akdeniz Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

X

YÖK:1

XX

YÖK:1

YÖK:1 (71,535)

YÖK:1 (69,512)

Ankara Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

EAH:2

EAH:2

EAH:2

EAH:2

EAH:2

EAH:1 (72,430)

EAH:1 (68,585)

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXX

EAH:2

KKTC:1

EAH:1 (72,182)

EAH:1 (69,166)

Ankara Şehir HastanesiK

EAH:2

KKTC:1

EAH:2

EAH:2

EAH:4

KKTC:1

EAH:3

XXX
Ankara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2

XX

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (72,070)

X
Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv Tıp Fak.KXXXXXX

SBA:1 (68,957)

SBA:1 (68,108)

Antalya Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXXXX

EAH:1 (67,653)

Atatürk Ünv Tıp Fak.KXXXXXX

YÖK:1 (67,280)

YÖK:1 (66,129)

Aydın Adnan Menderes Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

X

SBA:3

YÖK:1

SBA:1

YBU:0

YBU:1

YBU:1 (68,473)

X
Başkent Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1

YÖK:1

XX
Bezm-i Âlem Vakıf Ünv Tıp Fak.KXXXXXXX

YÖK:1 (71,310)

Bezmiâlem Vakıf Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

XX
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1 (69,473)

Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:1 (58,212)

YÖK:1 (71,405)

YÖK:1 (69,568)

Çanakkale Onsekiz Mart Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:3

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XX
Çukurova Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:2

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (67,882)

X
Dicle Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

SBA:1

YÖK:1

X

SBA:3

XX

YÖK:1 (66,987)

YÖK:1 (65,596)

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

KKTC:1

EAH:1

X

EAH:3

EAH:2

EAH:2

EAH:1 (71,253)

EAH:1 (69,811)

Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (73,617)

YÖK:1 (72,335)

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiK

BNDH:1

XXX

BNDH:1

BNDH:1

XX
Ege Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

YÖK:2

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1 (72,981)

YBU:1 (67,797)

YÖK:1 (70,833)

Erciyes Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (69,075)

YÖK:1 (66,777)

Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1 (73,128)

YÖK:1 (71,779)

Fırat Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XX
Gazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:2

X

YÖK:2

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1 (73,781)

YÖK:1 (75,455)

Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:2

EAH:2

XXXX
Hacettepe Ünv Tıp Fak.K

YÖK:3

YÖK:2

SBA:1

YÖK:2

YÖK:3

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1 (75,706)

YÖK:1 (73,202)

Hatay Mustafa Kemal Ünv Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.K

SBA:1

YÖK:1

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

XXXX
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXXX

EAH:1 (74,242)

X
İnönü Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:1

XX

YÖK:1 (67,561)

YÖK:1 (66,435)

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXXX

EAH:1 (73,550)

EAH:1 (69,229)

İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXXX

EAH:1 (74,777)

EAH:1 (72,233)

İstanbul Medeniyet Ünv Tıp Fak.KXX

SBA:1

XXX

SBA:1 (73,786)

SBA:1 (70,247)

İstanbul Medipol Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1

YÖK:1

XX
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXX

EAH:1

X

EAH:1 (69,178)

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXX

EAH:2

EAH:1 (75,255)

EAH:1 (72,593)

İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.K

YÖK:3

YÖK:2

YÖK:2

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (79,415)

X
İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.KX

YÖK:2

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1 (75,666)

X
İzmir Katip Çelebi Ünv Tıp Fak.K

SBA:2

SBA:1

SBA:1

SBA:2

XX

SBA:1 (69,424)

X
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XX
Karadeniz Teknik Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

XXX

YÖK:1 (67,865)

YÖK:1 (68,129)

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXX

EAH:3

KKTC:1

EAH:2

XXX
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir HastanesiK

EAH:2

KKTC:1

XXXXXXX
Keçiören Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:4

XX

EAH:1

XX
KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiKXXXXXX

BNDH:1 (54,019)

X
Kocaeli Ünv Tıp Fak.K

SBA:2

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

SBA:1

SBA:1

YÖK:1 (70,651)

YÖK:1 (69,519)

Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1 (68,068)

YÖK:1 (68,733)

Marmara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

X

YÖK:1

SBA:1

SBA:1

X

YÖK:1 (72,717)

Mersin Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (68,192)

YÖK:1 (68,057)

Muğla Sıtkı Koçman Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:2

SBA:1

XXXXXXX
Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak.K

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1 (71,062)

YBU:1 (58,224)

YÖK:1 (67,163)

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXX

EAH:1

XXXX
Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (72,632)

YÖK:1 (69,986)

Pamukkale Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1

YÖK:1 (70,415)

X
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir HastanesiKX

KKTC:1

EAH:2

EAH:2

KKTC:1

XXXXX
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.KXXX

MAP:1

MAP:1

MAP:1

YÖK:1 (70,488)

MAP:4 (58,128)

MAP:1 (59,185)

YÖK:2 (65,765)

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak., Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

MAP:1

XXXXX
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak., Hava Kuvvetleri KomutanlığıKXXX

MSB:1

X

MSB:1

XX
Selçuk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:2

X

YÖK:1

X

YBU:1 (59,738)

YÖK:1 (68,547)

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

EAH:2

EAH:2

EAH:2

EAH:1

XXX
Sivas Cumhuriyet Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YBU:0

YBU:2

SBA:2

XXXXXX

YÖK:1 (64,922)

Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1 (66,761)

Trakya Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

X

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (67,568)

Van Yüzüncü Yıl Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

YBU:0

YBU:2

SBA:1

YÖK:2

YÖK:1

XXXX
Zonguldak Bülent Ecevit Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

XXX