Ana Sayfa / TUS Taban Puanları

TUS Taban Puanları

Bu bölümde, ihtisas eğitimi veren hastane ve bölümlerin kadro açtığı dönemlerdeki Tus kılavuzunda yer alan taban puanları bulunmaktadır. Boşluklar o bölümün o sınavda kadro açmadığı anlamına gelmektedir. Bölümü olan fakat Ösym tarafından kılavuzlarda taban puanı son 8 sınavda yer almayan fakülteler taban puanları olmadığı için listede yer almamaktadır.

Tablolarda kullanılan KISALTMALAR : YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını, SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını, EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını, MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını, İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını, ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları, MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ve YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade etmektedir.

ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlar Yerleştirme İstatistiklerinden alınarak gösterilmiştir.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Eylül 2021Mart 2021Ekim 2020Şubat 2020Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

YÖK:1

XX

SBA:1

XXX
Akdeniz Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:2

YÖK:2

XXX

YÖK:1 (75,565)

SBA:1 (70,347)

Ankara Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:2

EAH:2

EAH:2

EAH:2

KKTC:1

KKTC:1

EAH:1

EAH:2

EAH:1 (73,021)

EAH:1 (70,643)

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXX

EAH:2

EAH:1 (73,651)

EAH:1 (69,280)

Ankara Şehir HastanesiK

EAH:2

X

EAH:4

EAH:6

EAH:2

XXX
Ankara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:3

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:3

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (72,563)

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv Tıp Fak.KXXXXXX

SBA:1 (72,520)

SBA:1 (70,051)

Atatürk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

X

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (71,889)

X
Aydın Adnan Menderes Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

X

YÖK:1 (75,835)

YÖK:1 (71,399)

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:1

EAH:3

EAH:1

XXX
Balıkesir Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXX
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiK

EAH:3

EAH:5

EAH:5

XXXXX
Başkent Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXX
Bezmiâlem Vakıf Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:1

YÖK:1

XXX
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXX

YÖK:1

XXX
Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:2

YÖK:2

YÖK:1

X

YÖK:1

XX
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

XXX

YBU:1 (61,284)

Çukurova Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

X

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (72,289)

YÖK:1 (61,321)

SBA:1 (69,183)

Dicle Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (71,490)

YÖK:1 (69,568)

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:3

EAH:5

EAH:2

EAH:1

EAH:1

EAH:1

YBU:0

YBU:1

EAH:1 (74,112)

EAH:1 (70,181)

Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XX
Düzce Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1

YÖK:1

XXXX
Ege Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

SBA:1

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1 (76,229)

YÖK:1 (74,600)

Elazığ Fethi Sekin Şehir HastanesiK

EAH:3

EAH:1

EAH:1

XXXXX
Erciyes Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

X

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (72,008)

YÖK:1 (69,674)

Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

XXXX
Fırat Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:3

YÖK:2

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

XX
Gazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YBU:0

YBU:2

SBA:1

YÖK:3

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (75,976)

YBU:1 (67,201)

X
Gaziantep Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1 (70,696)

YÖK:1 (70,059)

Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:2

X

EAH:1

EAH:2

XXXX
Hacettepe Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1 (77,906)

YÖK:1 (72,824)

Haseki Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXX

EAH:2

XXXX
Hatay Mustafa Kemal Ünv Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXX

SBA:1

YÖK:1 (71,135)

YÖK:1 (69,518)

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

EAH:1

EAH:1

X

EAH:1

EAH:1

EAH:1 (74,090)

EAH:1 (72,272)

Hitit Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

XXX

YÖK:1

XX
İnönü Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:2

XXXX

YÖK:1 (72,627)

YÖK:1 (70,072)

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXX

EAH:1

EAH:1 (74,968)

EAH:1 (70,868)

İstanbul Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

EAH:2

EAH:1

EAH:2

X

EAH:1

EAH:1 (73,893)

EAH:1 (71,173)

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXX

EAH:1

EAH:1 (73,820)

X
İstanbul Medeniyet Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

SBA:1

SBA:1

X

SBA:2

SBA:1

SBA:1 (73,448)

SBA:1 (70,285)

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXX

EAH:1

YBU:0

YBU:1

EAH:1 (73,837)

EAH:1 (71,760)

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXX

EAH:1

EAH:1 (73,336)

EAH:1 (71,235)

İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.K

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (75,886)

YÖK:1 (72,564)

İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:3

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (75,126)

YÖK:1 (72,361)

İzmir Katip Çelebi Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

SBA:1

SBA:1

SBA:1

X

SBA:1

SBA:1 (75,610)

SBA:1 (73,971)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

XX

YÖK:1 (71,371)

X
Karadeniz Teknik Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (72,390)

X
Kayseri Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXXX

EAH:1 (70,617)

EAH:1 (69,439)

Kayseri Şehir HastanesiK

EAH:1

XX

EAH:2

X

EAH:1

XX
Kırıkkale Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXXXXX
Kırşehir Ahi Evran Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

XXXXXX
Kocaeli Ünv Tıp Fak.K

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:2

SBA:2

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1

XX
Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XX
Marmara Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1 (78,171)

YBU:1 (68,234)

YÖK:1 (71,311)

Mersin Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (75,053)

Muğla Sıtkı Koçman Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

SBA:1

XX

SBA:1 (69,683)

Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak.K

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

YÖK:3

X

YÖK:1

YÖK:1 (75,947)

YÖK:1 (71,287)

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXX

EAH:2

EAH:1

XXX
Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (70,294)

Pamukkale Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1

XX
Recep Tayyip Erdoğan Ünv Tıp Fak.KXXXX

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (70,358)

YÖK:1 (68,599)

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.KXXX

MAP:1

SBA:2

MAP:2

MAP:2

XX
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak., Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiK

MAP:2

X

MAP:1

XXXXX
Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak., Sultan Abdülhamid Han SUAMKXXXX

SBA:1

YÖK:1

XX
Sakarya Ünv Tıp Fak.KXXX

SBA:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

X

SBA:1 (71,759)

SBA:1 (68,852)

Selçuk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

X

YÖK:1 (69,859)

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:4

X

EAH:1

EAH:2

EAH:1

XXX
Sivas Cumhuriyet Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (74,766)

YÖK:1 (69,199)

Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

XX
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

EAH:4

EAH:1

XXXXX
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXX

EAH:1

XXXX
Tokat Gaziosmanpaşa Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

X

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (68,875)

Trakya Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXX
Ufuk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXX
Van Yüzüncü Yıl Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:2

YÖK:2

YÖK:2

YÖK:1

X

YÖK:1 (70,173)

YÖK:1 (69,415)

Zonguldak Bülent Ecevit Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

XXXXXX