Ana Sayfa / TUS Taban Puanları

TUS Taban Puanları

Bu bölümde, ihtisas eğitimi veren hastane ve bölümlerin kadro açtığı dönemlerdeki Tus kılavuzunda yer alan taban puanları bulunmaktadır. Boşluklar o bölümün o sınavda kadro açmadığı anlamına gelmektedir. Bölümü olan fakat Ösym tarafından kılavuzlarda taban puanı son 8 sınavda yer almayan fakülteler taban puanları olmadığı için listede yer almamaktadır.

Tablolarda kullanılan KISALTMALAR : YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını, SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını, EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını, MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını, İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını, ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları, MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ve YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade etmektedir.

ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlar Yerleştirme İstatistiklerinden alınarak gösterilmiştir.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Eylül 2021Mart 2021Ekim 2020Şubat 2020Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018
Akdeniz Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1

SBA:3

X

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (69,452)

SBA:1 (68,912)

YÖK:2 (67,475)

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXX

EAH:5

EAH:6

EAH:2 (67,511)

EAH:2 (66,354)

Ankara Şehir HastanesiK

EAH:5

EAH:2

EAH:2

EAH:2

XXXX
Ankara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2

SBA:1

SBA:3

YÖK:1

SBA:5

SBA:5

YÖK:2 (69,081)

SBA:1 (68,141)

YÖK:3 (67,016)

SBA:1 (66,677)

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

SBA:1

X

SBA:1

YBU:0

YBU:1

SBA:4

SBA:2

SBA:1 (67,415)

SBA:2 (65,609)

Antalya Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:1

XXXXX
Atatürk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:2

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

SBA:2

YÖK:1

SBA:1

XX

YÖK:2

SBA:2

XX
Aydın Adnan Menderes Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2

SBA:2

YÖK:3

SBA:3

SBA:2

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

SBA:1

YÖK:1 (69,824)

SBA:1 (69,337)

YÖK:1 (66,425)

SBA:2 (65,671)

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:2

EAH:5

EAH:5

EAH:5

EAH:10

EAH:5

XX
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiK

EAH:4

EAH:5

EAH:5

XXXXX
Başkent Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXXXXX
Bezmiâlem Vakıf Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1

XXXX
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:8

XXXX

YÖK:1 (67,201)

X
Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.KXXXXX

YÖK:5

YÖK:3 (67,494)

YBU:1 (55,336)

SBA:1 (67,105)

X
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:3

XXXXXX
Çukurova Ünv Tıp Fak.KXXX

SBA:2

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

SBA:2

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

SBA:2

YÖK:1 (67,848)

SBA:1 (66,872)

YBU:1 (52,646)

YÖK:1 (68,151)

SBA:2 (64,976)

Dicle Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:4

XXXXXX
Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

SBA:2

YÖK:1

SBA:2

SBA:2

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:3

YÖK:3 (70,782)

SBA:1 (70,679)

YÖK:3 (69,229)

SBA:1 (67,040)

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:4

EAH:9

XXXX
Düzce Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:2

SBA:1

YÖK:3

XXXX
Ege Ünv Tıp Fak.KXXXX

YÖK:2

SBA:3

YÖK:1

SBA:8

YÖK:2 (72,626)

YBU:2 (57,948)

SBA:1 (70,910)

YBU:1 (59,702)

YÖK:1 (73,368)

SBA:7 (67,049)

Erciyes Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:2

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:2

SBA:1

XX
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:5

EAH:2

EAH:3

EAH:6

XXXX
Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

X

YÖK:1

SBA:1

SBA:1

YÖK:1

XXXX
Fırat Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:2

YÖK:2

XXXX
Gazi Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:3 (68,473)

YÖK:2 (69,111)

Gaziantep Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

SBA:1

YÖK:2

SBA:1

YÖK:2

SBA:1

SBA:1

YÖK:2

XXXX
Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:2

X

EAH:3

EAH:5

XXXX
Hacettepe Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:2

SBA:1

XX

YÖK:4

X

YÖK:2 (71,445)

SBA:2 (67,719)

SBA:3 (65,976)

YÖK:4 (66,882)

İnönü Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:2

XXX

YÖK:2 (66,503)

YÖK:1 (65,966)

SBA:1 (65,410)

İstanbul Bakırköy Prof.Dr.M. Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXXX

EAH:5 (68,434)

X
İstanbul Bakırköy Prof.Dr.M. Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXXXX

EAH:5 (66,666)

İstanbul Medeniyet Ünv Tıp Fak.K

SBA:2

SBA:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

SBA:5

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

SBA:4

XXX
İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:2

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

SBA:5

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:4

YÖK:1 (69,920)

SBA:1 (67,910)

SBA:3 (65,862)

İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.K

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:6

YÖK:1

XX

SBA:1 (68,168)

YÖK:1 (70,857)

SBA:5 (65,063)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:2

YÖK:2

XXXX
Karadeniz Teknik Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:2

XX
Kocaeli Ünv Tıp Fak.K

SBA:3

YÖK:1

SBA:8

YBU:0

YBU:4

SBA:2

SBA:4

YBU:0

YBU:1

SBA:6

YÖK:1

SBA:6

SBA:1 (66,666)

X
Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

X

YÖK:2 (66,682)

Marmara Ünv Tıp Fak.KX

SBA:2

YÖK:1

SBA:4

SBA:4

SBA:3

SBA:2

SBA:1 (70,545)

X
Mersin Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

SBA:3

YÖK:1

SBA:1

X

YÖK:2

YÖK:1

XX
Muğla Sıtkı Koçman Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

SBA:1

SBA:1

XXX

SBA:1 (66,469)

X
Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak.K

YÖK:2

XX

SBA:3

YÖK:2

YÖK:1

SBA:2

YÖK:2

SBA:1

YÖK:2 (67,262)

X
Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1 (71,979)

X
Ordu Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

XXXXXX
Pamukkale Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

SBA:3

SBA:2

SBA:6

YÖK:1

XX

YÖK:1 (67,398)

X
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.KXXX

MAP:1

SBA:4

MAP:1

MAP:1

YÖK:1 (69,030)

MAP:1

MAP:1

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak., Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

MAP:1

XXXXX
Selçuk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:3

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:2

X

YÖK:1

SBA:1

XX
Sivas Cumhuriyet Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:2

YBU:0

YBU:2

SBA:2

YÖK:4

YÖK:2

XXXX
Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2

YÖK:1

X

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2 (67,026)

SBA:1 (66,149)

X
Tekirdağ Namık Kemal Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXXX

YÖK:1 (67,066)

X
Trakya Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:2

YÖK:2

XX

YÖK:2

YÖK:2 (67,122)

X