Ana Sayfa / TUS Rehberi

TUS Rehberi

Tıp Dışı Branşlar

Değerli meslektaşlarımız; ÖSYM’nin yayınladığı 2015 İlkbahar TUS Sınavı başvuru kılavuzunda Tıp Dışı Branşlara aşağıdaki gibi yer verilmiştir. Tablo 1A – Tıp Dışı Meslek Mensupları için (T.D.M.M.İ) 1. Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitimi için; Fen Fakültesi ya da dengi fakültelerin kimya bölümü, Kimya Yüksekokulu, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Yüksekokulu, Veteriner Fakültesi *Tıp ...

Devamıını Oku »

Türkiye’de Uzmanlık Eğt. Veren Hastaneler

TIP FAKÜLTELERİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkent Üniversitesi (ADANA) ...

Devamıını Oku »

Yabancılar ve TUS

TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNDE YABANCI UYRUKLULARIN ASİSTANLIKLARI İLE İLGİLİ BÖLÜM MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklular; a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması, b) Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp veya diş hekimliği fakültelerinin birinden mezun olunması veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten denklik belgesi alınmış ...

Devamıını Oku »

Tus Sınavında Yabancı Dil

TUS, 2012-TUS İlkbahar Dönemi Sınavından itibaren sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecektir. Sınavın sabah oturumunda Temel Tıp Bilimleri Testi-1, öğleden sonra oturumunda Temel Tıp Bilimleri Testi-2 ile Klinik Tıp Bilimleri Testi uygulanacaktır. Tüm testlerde 120′şer soru bulunacak ve sınav süreleri 2,5 saat (150 dakika) olacaktır. Böylece tıp ...

Devamıını Oku »

Kaç Nete Yaklaşık Kaç Puan Gelir

KAÇ NETE YAKLAŞIK KAÇ PUAN GELİR? TUS PUANI HESAPLAMA      Aşağıda verilen puanlar 240 soruya göre yeniden revize edilen TUSDATA‘nın tahmini puanları olup, gösterge niteliğindedir. GÜNCEL ÖSYM İLE AYNI VERİlERE GÖRE TUS PUANI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ. DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ 4.1. TUS’a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında ...

Devamıını Oku »

Bilim Sınavı Testlerinin Yaklaşık Kapsamı

Testin Adı Soruların Seçilebileceği Alanlar  Testteki Yaklaşık Payı  Temel Tıp Bilimleri Testi – 1 (TTBT) Anatomi %10 Histoloji ve Embriyoloji % 4 Fizyoloji % 6 Tıbbi Biyokimya %20 Tıbbi Mikrobiyoloji %20 Tıbbi Patoloji %20 Tıbbi Farmakoloji %20 Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) Dahiliye Grubu 30 (iç hastalıkları, ruh sağlığı ve ...

Devamıını Oku »

Uzmanlık Eğitim Süreleri

Tıpta Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge Ana Dallar Eğitim Süreleri  1- Acil Tıp 4 yıl İç Hastalıkları uzmanları için 2 yılGenel Cerrahi uzmanları için 2 yıl 2- Adli Tıp 4 yıl Patoloji uzmanları için 2 yıl 3- Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 5 yıl Kulak-Burun-Boğaz Hastalıklarıuzmanları için ...

Devamıını Oku »

Uzmanlık Denkliği Yurtdışında Asistanlık

Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi MADDE 31 (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olanların talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şefliklerince onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir. (2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına uygun ...

Devamıını Oku »

TUS ve Askerlik

NİSAN 2015 TUS KILAVUZU – BAŞVURU KOŞULLARI Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2015-TUS ilgili dönemine başvurabilirler. a) Tabip, eczacı, kimyager veya veteriner olup başvuru sırasında mesleğini yapmaya yetkili olmak (Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.) b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde ...

Devamıını Oku »

Asistanlıkta Kurum Değiştirme

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme MADDE 23 : (1) Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi şarttır. (2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer kanuni veya mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple eğitime ara verenler veya kendi ...

Devamıını Oku »