Ana Sayfa / TUS Taban Puanları

TUS Taban Puanları

Bu bölümde, ihtisas eğitimi veren hastane ve bölümlerin kadro açtığı dönemlerdeki Tus kılavuzunda yer alan taban puanları bulunmaktadır. Boşluklar o bölümün o sınavda kadro açmadığı anlamına gelmektedir. Bölümü olan fakat Ösym tarafından kılavuzlarda taban puanı son 8 sınavda yer almayan fakülteler taban puanları olmadığı için listede yer almamaktadır.

Tablolarda kullanılan KISALTMALAR : YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını, SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını, EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını, MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını, İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını, ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları, MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ve YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade etmektedir.

ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlar Yerleştirme İstatistiklerinden alınarak gösterilmiştir.

Tıbbi Mikrobiyoloji Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Şubat 2020Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018Eylül 2017Nisan 2017Eylül 2016
Adıyaman Ünv Tıp Fak.TXXXXXXX

YÖK:1 (64,198)

Akdeniz Ünv Tıp Fak.T

YÖK:2

X

YÖK:1

X

YÖK:1 (66,099)

SBA:1 (66,494)

YÖK:1 (67,434)

X
Ankara Eğitim ve Araştırma HastanesiT

EAH:1

EAH:2

EAH:2

XXX

EAH:1 (65,233)

EAH:2 (65,268)

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma HastanesiTXX

EAH:1

X

EAH:1 (63,950)

X

EAH:1 (66,730)

EAH:2 (66,292)

Ankara Şehir HastanesiT

EAH:2

EAH:3

XXXXXX
Ankara Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (66,346)

YÖK:1 (64,275)

YÖK:1 (66,446)

YÖK:1 (66,331)

X
Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv Tıp Fak.TXXX

SBA:1 (64,667)

SBA:1 (63,286)

XX

SBA:1 (63,894)

Atatürk Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (63,006)

YÖK:1 (65,945)

XXX
Aydın Adnan Menderes Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

SBA:1 (64,529)

SBA:1 (64,989)

SBA:1 (64,204)

YÖK:1 (65,302)

YÖK:1 (66,266)

Balıkesir Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

XXXXX

YÖK:1 (65,109)

Bezm-i Âlem Vakıf Ünv Tıp Fak.TXXXX

YBU:1 (51,157)

YÖK:1 (64,258)

YBU:1 (64,258)

XX
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

XXXXXXX
Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

X

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (64,982)

YÖK:1 (64,126)

YÖK:1 (70,825)

YBU:1 (70,825)

XX
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXX

YÖK:1 (64,559)

Çukurova Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1 (45,065)

X

YÖK:1 (65,779)

YBU:1 (65,779)

X
Dicle Ünv Tıp Fak.TXX

YÖK:1

YÖK:1 (64,784)

YÖK:1 (65,270)

YÖK:1 (63,180)

XX
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma HastanesiTXXX

EAH:1 (64,132)

EAH:1 (55,810)

X

EAH:1 (66,128)

EAH:1 (68,095)

Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (68,089)

YÖK:1 (67,033)

SBA:1 (65,024)

X

YÖK:1 (66,748)

Dumlupınar Ünv Tıp Fak.TXXXXXXX

YÖK:1 (62,939)

Düzce Ünv Tıp Fak.T

YÖK:2

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (68,790)

X

YÖK:1 (64,977)

YÖK:1 (64,366)

YÖK:1 (64,643)

Ege Ünv Tıp Fak.T

YÖK:2

YÖK:1

SBA:1

SBA:1

YÖK:1 (71,966)

YÖK:1 (65,361)

SBA:1 (66,871)

XX
Erciyes Ünv Tıp Fak.T

SBA:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

X

YÖK:1 (64,190)

YÖK:1 (66,830)

XX
Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (64,404)

XXXX
Fırat Ünv Tıp Fak.T

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (64,142)

YÖK:1 (63,814)

YÖK:1 (62,687)

XX
Gazi Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1 (68,131)

YÖK:1 (65,323)

XXX
Gaziantep Ünv Tıp Fak.T

YÖK:2

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

X

YÖK:1 (64,928)

YÖK:1 (64,139)

XX
Giresun Ünv Tıp Fak.TXXXXXXX

YÖK:1 (64,417)

Hacettepe Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (68,753)

YÖK:1 (66,318)

YÖK:1 (64,100)

YÖK:1 (68,007)

X
Harran Ünv Tıp Fak.TXXXX

YÖK:1 (63,524)

XXX
Hatay Mustafa Kemal Ünv Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.TX

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

XXXXX
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma HastanesiT

EAH:1

XXX

EAH:1 (65,218)

EAH:1 (65,384)

EAH:1 (65,413)

EAH:1 (64,302)

Hitit Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (64,588)

XXX

YÖK:1 (62,206)

İnönü Ünv Tıp Fak.TXXX

YÖK:1 (64,922)

YÖK:1 (62,266)

YÖK:1 (63,118)

YÖK:1 (62,429)

X
İstanbul Medeniyet Ünv Tıp Fak.T

SBA:1

SBA:1

X

SBA:1 (63,787)

SBA:1 (63,938)

SBA:1 (62,216)

SBA:1 (65,052)

X
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiTXXX

EAH:1 (64,683)

EAH:1 (65,093)

EAH:1 (64,582)

EAH:1 (65,273)

EAH:1 (63,682)

İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.T

SBA:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1 (65,938)

YBU:1 (56,929)

YÖK:1 (64,531)

YÖK:0

YBU:1

X

YBU:1

İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.T

YÖK:2

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (66,123)

SBA:1 (63,938)

YÖK:1 (65,656)

YÖK:1 (66,479)

YÖK:1 (66,025)

İzmir Katip Çelebi Ünv Tıp Fak.T

SBA:1

XXXX

SBA:1 (64,651)

SBA:1 (65,928)

X
Kafkas Ünv Tıp Fak.TXX

YÖK:1

XXXX

YÖK:1 (61,987)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:1

X

YÖK:1 (64,338)

YÖK:1 (64,128)

X

YÖK:1 (64,351)

YÖK:1 (63,814)

Karadeniz Teknik Ünv Tıp Fak.T

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (66,595)

YÖK:1 (65,249)

YÖK:1 (67,668)

YÖK:1 (64,627)

X
Kocaeli Ünv Tıp Fak.T

SBA:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

SBA:1 (63,639)

SBA:1 (63,876)

SBA:1 (64,924)

XX
Kütahya Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

XXXXXXX
Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (67,662)

XX

YÖK:1 (65,098)

X
Marmara Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

X

SBA:1

YÖK:1 (66,182)

YÖK:1 (67,375)

SBA:1 (65,994)

XX
Mersin Ünv Tıp Fak.TXXX

YÖK:1 (66,103)

YÖK:1 (64,899)

YÖK:1 (64,759)

YÖK:1 (64,432)

X
Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak.T

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (66,377)

YÖK:1 (64,879)

YÖK:1 (65,738)

XX
Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.T

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

X

YÖK:1 (66,938)

X

YÖK:1 (68,029)

YÖK:1 (65,151)

X
Pamukkale Ünv Tıp Fak.TX

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (66,079)

XXXX
Recep Tayyip Erdoğan Ünv Tıp Fak.T

YÖK:2

YÖK:1

SBA:1

X

YÖK:1 (64,949)

YÖK:1 (64,697)

YÖK:1 (65,125)

YÖK:1 (62,461)

YÖK:1 (64,484)

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.T

MAP:1

MAP:1

YÖK:1

MAP:1

YÖK:1 (64,052)

MAP:4

MAP:1

YÖK:1 (64,857)

SBA:1 (63,418)

XX
Sağlık Bilimleri Ünv Hamidiye Tıp Fak.T

YÖK:1

XXXXXXX
Sakarya Ünv Tıp Fak.T

SBA:1

YBU:0

YBU:1

XX

SBA:1 (65,603)

XX

SBA:1 (65,518)

X
Selçuk Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

XX

YÖK:1 (67,467)

YBU:1 (46,097)

YÖK:1 (66,128)

YÖK:1 (65,444)

XX
Sivas Cumhuriyet Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1 (66,044)

XXX

YÖK:1 (63,808)

Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:1

SBA:1

X

YÖK:1 (68,959)

YÖK:1 (65,145)

XX

YÖK:1 (63,657)

Tekirdağ Namık Kemal Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:1

YÖK:1

XXX

YÖK:1 (63,764)

YÖK:1 (63,423)

Tokat Gaziosmanpaşa Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

XXXX

YÖK:1 (67,180)

X

YÖK:1 (62,957)

Trakya Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

XXX

YÖK:1 (63,538)

YÖK:1 (64,936)

XX
Van Yüzüncü Yıl Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (61,074)

X

YÖK:1 (63,225)

X
Zonguldak Bülent Ecevit Ünv Tıp Fak.TXXXXXX

YÖK:1 (63,761)

YÖK:1 (65,400)