Ana Sayfa / TUS Taban Puanları

TUS Taban Puanları

Bu bölümde, ihtisas eğitimi veren hastane ve bölümlerin kadro açtığı dönemlerdeki Tus kılavuzunda yer alan taban puanları bulunmaktadır. Boşluklar o bölümün o sınavda kadro açmadığı anlamına gelmektedir. Bölümü olan fakat Ösym tarafından kılavuzlarda taban puanı son 8 sınavda yer almayan fakülteler taban puanları olmadığı için listede yer almamaktadır.

Tablolarda kullanılan KISALTMALAR : YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını, SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını, EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını, MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını, İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını, ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları, MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ve YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade etmektedir.

ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlar Yerleştirme İstatistiklerinden alınarak gösterilmiştir.

Tıbbi Farmakoloji Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018Eylül 2017Nisan 2017Eylül 2016Nisan 2016
Akdeniz Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

XXX

SBA:1 (54,657)

SBA:1 (59,786)

X

SBA:1 (58,773)

Ankara Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1 (53,930)

SBA:2 (51,759)

SBA:1 (57,118)

XXX
Balıkesir Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

XXXXXXX
Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:3

SBA:1 (53,284)

SBA:1 (51,225)

SBA:1 (56,639)

SBA:1 (66,278)

XX
Çukurova Ünv Tıp Fak.T

SBA:1

X

SBA:1 (49,961)

X

SBA:1 (51,642)

XX

SBA:1 (51,460)

Dicle Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

XXXXX
Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

SBA:1

SBA:1 (61,214)

SBA:2 (53,191)

X

SBA:1 (59,072)

SBA:1 (64,029)

SBA:1 (61,672)

Ege Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

XX

SBA:1 (65,059)

SBA:1 (64,397)

XX
Erciyes Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

SBA:1 (48,327)

X

SBA:1 (52,444)

SBA:1 (50,741)

SBA:2 (53,361)

X
Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.TX

SBA:1

SBA:1 (57,325)

SBA:2 (47,114)

X

SBA:1 (49,922)

X

SBA:1 (53,087)

Gazi Ünv Tıp Fak.T

YÖK:3

YBU:0

YBU:1

SBA:1

X

YBU:1 (45,613)

SBA:1 (56,303)

SBA:1 (55,847)

SBA:1 (58,989)

YBU:1

SBA:2 (53,397)

SBA:1 (56,910)

Gaziantep Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

XXXXXXX
Hacettepe Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

SBA:1

YÖK:3

SBA:1 (53,471)

SBA:1 (57,780)

SBA:1 (51,274)

SBA:1 (54,333)

SBA:2 (57,916)

SBA:1 (60,802)

İnönü Ünv Tıp Fak.TXX

SBA:1

SBA:1 (55,984)

SBA:1 (59,304)

SBA:1 (51,036)

SBA:1 (51,586)

X
İstanbul Medeniyet Ünv Tıp Fak.T

SBA:1

SBA:1

SBA:1 (51,785)

XXXXX
İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.T

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:1 (55,163)

SBA:1 (50,501)

SBA:1 (54,320)

SBA:1 (59,053)

X

SBA:1 (61,629)

İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.TXX

SBA:1 (60,438)

SBA:1 (57,521)

SBA:1 (60,727)

SBA:1 (57,148)

XX
İzmir Katip Çelebi Ünv Tıp Fak.T

SBA:1

SBA:1

SBA:1 (58,922)

SBA:1 (51,767)

SBA:1 (52,086)

X

SBA:1 (56,560)

SBA:1 (60,606)

Karadeniz Teknik Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:1

SBA:1 (54,417)

XXXXX
Kocaeli Ünv Tıp Fak.T

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

XX

SBA:1 (52,968)

SBA:1 (56,259)

X

SBA:1 (54,027)

Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.TXXXX

SBA:1 (57,806)

SBA:1 (53,771)

SBA:1 (58,199)

X
Marmara Ünv Tıp Fak.T

SBA:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

SBA:1 (56,513)

SBA:2 (50,398)

SBA:1 (57,734)

XXX
Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.TX

YÖK:1

SBA:1

SBA:1 (54,665)

SBA:1 (51,088)

SBA:1 (54,216)

X

SBA:1 (58,501)

X
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.T

MAP:1

YÖK:1

SBA:1

MAP:1

MAP:2

MAP:1

YÖK:1 (55,802)

XXXX
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak. Kara Kuvvetleri KomutanlığıTXXXXXXX

MAP:1

Sakarya Ünv Tıp Fak.TXXXX

SBA:1 (56,583)

XXX
Sivas Cumhuriyet Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

X

SBA:1 (47,900)

XXXXX
Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

XXXXXXX
Trakya Ünv Tıp Fak.T

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

SBA:1 (49,966)

SBA:1 (46,342)

XXXX