Ana Sayfa / TUS Taban Puanları

TUS Taban Puanları

Bu bölümde, ihtisas eğitimi veren hastane ve bölümlerin kadro açtığı dönemlerdeki Tus kılavuzunda yer alan taban puanları bulunmaktadır. Boşluklar o bölümün o sınavda kadro açmadığı anlamına gelmektedir. Bölümü olan fakat Ösym tarafından kılavuzlarda taban puanı son 8 sınavda yer almayan fakülteler taban puanları olmadığı için listede yer almamaktadır.

Tablolarda kullanılan KISALTMALAR : YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını, SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını, EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını, MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını, İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını, ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları, MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ve YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade etmektedir.

ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlar Yerleştirme İstatistiklerinden alınarak gösterilmiştir.

Radyasyon Onkolojisi Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Mart 2021Ekim 2020Şubat 2020Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018Eylül 2017
Acıbadem Mehmet Ali AYDINLAR Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXXXXX
Akdeniz Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (70,190)

XX
Ankara Şehir HastanesiK

KKTC:1

EAH:3

EAH:2

EAH:4

KKTC:1

XXXXX
Ankara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (68,360)

XX
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiK

EAH:6

EAH:3

XXXXXX
Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:2

SBA:2

YÖK:1

YÖK:1

XXXXX
Çukurova Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

YÖK:1

XXXXX
Dicle Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXXX
Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

XXX

YÖK:1 (70,670)

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXX

EAH:1

KKTC:1

EAH:1 (69,435)

EAH:1 (65,442)

X
Ege Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1 (68,221)

SBA:1 (69,449)

Erciyes Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

XX

SBA:1

YÖK:1

XXX
Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXXX
Gazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

XX

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (66,948)

X
Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:2

EAH:1

XXXXXX
Hacettepe Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1 (71,422)

YÖK:1 (68,889)

YÖK:1 (67,863)

İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXX

EAH:1

EAH:1 (68,710)

EAH:1 (65,954)

EAH:1 (70,750)

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXX

EAH:1

EAH:1 (69,447)

X

EAH:1 (69,213)

İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.K

SBA:2

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (71,107)

X

YÖK:1 (72,273)

İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (68,777)

YÖK:1 (69,112)

X
Kocaeli Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

X

YÖK:1

XXX
Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1

XXX
Marmara Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

X

SBA:1

YBU:0

YBU:1

XXX

YÖK:1 (66,361)

X
Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak.KXX

SBA:1

SBA:1

YÖK:1

XXX
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:2

KKTC:1

EAH:1

XXXX
Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXX
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.KXX

MAP:1

MAP:1

MAP:1

XX

SBA:1 (65,465)

MAP:0

YBU:1

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak., Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

MAP:1

XXXXXX
Selçuk Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1

XXXXX
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

EAH:2

KKTC:1

EAH:2

XXXXX
Sivas Cumhuriyet Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

XXXXXX
Trakya Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXX

YÖK:1 (64,701)