Ana Sayfa / TUS Taban Puanları

TUS Taban Puanları

Bu bölümde, ihtisas eğitimi veren hastane ve bölümlerin kadro açtığı dönemlerdeki Tus kılavuzunda yer alan taban puanları bulunmaktadır. Boşluklar o bölümün o sınavda kadro açmadığı anlamına gelmektedir. Bölümü olan fakat Ösym tarafından kılavuzlarda taban puanı son 8 sınavda yer almayan fakülteler taban puanları olmadığı için listede yer almamaktadır.

Tablolarda kullanılan KISALTMALAR : YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını, SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını, EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını, MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını, İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını, ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları, MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ve YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade etmektedir.

ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlar Yerleştirme İstatistiklerinden alınarak gösterilmiştir.

Nükleer Tıp Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Ekim 2020Şubat 2020Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018Eylül 2017Nisan 2017
Akdeniz Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:1

X

SBA:1 (64,765)

XX
Ankara Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:2

EAH:2

XXXXXX
Ankara Şehir HastanesiKX

EAH:3

EAH:5

XXXXX
Ankara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (67,674)

XX

YÖK:1 (67,980)

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv Tıp Fak.KXXXXX

SBA:1 (65,460)

XX
Atatürk Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:1

XXXX
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiK

EAH:3

XXXXXXX
Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

XXXX
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:1

XXXX
Çukurova Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:1

XX

YÖK:1 (64,893)

X
Dicle Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:1 (65,732)

XXX
Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXX

YÖK:1 (68,540)

YÖK:1 (66,617)

XX
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

XXX

EAH:1 (67,257)

XXX
Ege Ünv Tıp Fak.K

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (70,533)

YÖK:1 (69,151)

YÖK:1 (70,697)

X
Erciyes Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXX
Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXX

YÖK:1 (65,782)

Gazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1 (66,124)

YÖK:1 (69,721)

X
Gaziantep Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXXX
Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

EAH:1

XXXXXX
Hacettepe Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (71,068)

YBU:1 (58,403)

YBU:1 (56,532)

YÖK:1 (70,332)

YÖK:1 (68,558)

X
İstanbul Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

EAH:1

X

EAH:2

XXXX
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXX

EAH:1 (69,272)

EAH:1 (65,178)

X

EAH:1 (68,417)

İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (69,812)

YÖK:1 (65,862)

YÖK:1 (71,486)

X
İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (72,317)

YÖK:1 (67,732)

X

YÖK:1 (69,607)

Kocaeli Ünv Tıp Fak.KX

SBA:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXX
Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (67,803)

YÖK:1 (65,294)

XX
Marmara Ünv Tıp Fak.KX

SBA:1

YBU:0

YBU:1

XX

YÖK:1 (69,850)

YÖK:1 (66,216)

X

YÖK:1 (66,768)

Mersin Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

XXXXXX
Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak.KXX

YÖK:1

YÖK:1

XXXX
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

EAH:1

XXXXXX
Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1 (65,171)

X
Pamukkale Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

XXXXXX

YÖK:1 (65,046)

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.KX

MAP:1

SBA:1

MAP:1

YÖK:1

MAP:1

MAP:1

MAP:1

YÖK:1 (65,687)

SBA:1 (65,615)

EAH:1

MAP:1

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak., Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiK

MAP:1

XXXXXXX
Selçuk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

XXXXXX
Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XXXXX
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

XXXXXXX
Trakya Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1 (66,185)

X