Ana Sayfa / TUS Taban Puanları

TUS Taban Puanları

Bu bölümde, ihtisas eğitimi veren hastane ve bölümlerin kadro açtığı dönemlerdeki Tus kılavuzunda yer alan taban puanları bulunmaktadır. Boşluklar o bölümün o sınavda kadro açmadığı anlamına gelmektedir. Bölümü olan fakat Ösym tarafından kılavuzlarda taban puanı son 8 sınavda yer almayan fakülteler taban puanları olmadığı için listede yer almamaktadır.

Tablolarda kullanılan KISALTMALAR : YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını, SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını, EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını, MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını, İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını, ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları, MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ve YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade etmektedir.

ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlar Yerleştirme İstatistiklerinden alınarak gösterilmiştir.

Adli Tıp Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Mart 2021Ekim 2020Şubat 2020Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018Eylül 2017
Adıyaman Ünv Tıp Fak.KXXXXX

YÖK:1 (49,685)

XX
Adli Tıp KurumuK

ADL:10

ADL:20

ADL:10

KKTC:2

ADL:10

KKTC:2

ADL:10

KKTC:2

XXX
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı İstanbul Adli TıpKXXXXX

ADL:10 (60,255)

ADL:5 (61,081)

ADL:1 (47,181)

X
Akdeniz Ünv Tıp Fak.K

SBA:3

YÖK:2

X

YÖK:2

SBA:2

YÖK:1

SBA:3

SBA:1 (53,402)

SBA:2 (51,900)

YÖK:2 (57,743)

SBA:1 (55,895)

Ankara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

SBA:2

SBA:2

SBA:2

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YBU:0

YBU:2

SBA:1

YÖK:3 (57,097)

YBU:1

SBA:2 (55,018)

YBU:1

YÖK:2 (56,230)

SBA:1 (53,568)

YÖK:1 (58,026)

Atatürk Ünv Tıp Fak.K

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:2

X

YÖK:1

SBA:2

XXXX
Aydın Adnan Menderes Ünv Tıp Fak.KX

SBA:1

SBA:3

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YBU:0

YBU:1

SBA:3

YBU:1 (49,099)

X

SBA:1 (55,050)

Balıkesir Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

SBA:2

YÖK:2

YÖK:3

XXXX
Başkent Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

X

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

XXX
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv Tıp Fak.KXXXXX

YÖK:1 (58,347)

SBA:1 (53,822)

YÖK:1 (54,549)

YÖK:1 (63,606)

Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.KXXXX

YÖK:2

SBA:3

YÖK:2 (57,897)

YBU:1

SBA:1 (54,323)

YÖK:2 (53,886)

YÖK:1 (59,204)

Çanakkale Onsekiz Mart Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

SBA:2

YÖK:2

XXXXXX
Çukurova Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

SBA:2

SBA:2

YÖK:2

SBA:1

XXX

YÖK:1 (56,905)

SBA:2 (54,248)

Dicle Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

SBA:2

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:3

YÖK:1 (54,218)

SBA:1 (56,625)

X

YÖK:1 (61,976)

Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

SBA:2

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

XXX

YÖK:1 (59,254)

SBA:1 (58,501)

Düzce Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:4

SBA:2

YÖK:4

XXXX

YÖK:1 (57,055)

Ege Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

SBA:4

YÖK:1

SBA:2

XX

YÖK:3 (56,628)

SBA:1 (53,483)

YÖK:1 (59,723)

SBA:1 (55,121)

Erciyes Ünv Tıp Fak.KXX

SBA:3

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

X

YÖK:1 (51,631)

SBA:1 (47,969)

X

SBA:1 (54,606)

Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

X

SBA:2

YÖK:1

SBA:2

X

YÖK:1 (58,747)

X

YÖK:1 (61,629)

Fırat Ünv Tıp Fak.K

YÖK:4

SBA:4

XXXXXXX
Gazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

XXXXX

YÖK:1 (62,174)

SBA:1 (59,968)

YÖK:1 (61,048)

Gaziantep Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

X

SBA:2

YÖK:2

YÖK:1

SBA:2

YÖK:1

SBA:3

YÖK:2 (50,270)

SBA:2 (50,113)

YÖK:2 (51,895)

YÖK:1 (52,064)

Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:3

X

EAH:4

XXXXX
Hacettepe Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:2

SBA:2

YÖK:1

X

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1 (60,020)

SBA:1 (53,821)

YÖK:2 (58,193)

YÖK:1 (54,463)

Hatay Mustafa Kemal Ünv Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

SBA:2

YÖK:2

XXXXX
İnönü Ünv Tıp Fak.K

YBU:0

YBU:2

YÖK:2

YBU:0

YBU:2

SBA:2

XXX

YÖK:2 (49,578)

YBU:1

SBA:2 (48,542)

YBU:1

YÖK:1 (56,915)

SBA:3 (47,632)

YÖK:1 (54,664)

İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.KXX

SBA:3

YÖK:2

SBA:2

X

YÖK:2 (57,154)

YÖK:2 (56,497)

YÖK:1 (63,713)

İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.K

YÖK:2

SBA:1

YÖK:2

XX

YÖK:2

SBA:1

YÖK:1 (57,626)

YÖK:2 (57,407)

SBA:1 (55,675)

SBA:1 (60,811)

İzmir Katip Çelebi Ünv Tıp Fak.KX

SBA:4

SBA:6

YBU:0

YBU:1

SBA:4

XXXX
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv Tıp Fak.KXXXXXXX

YÖK:1 (55,884)

Karadeniz Teknik Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

SBA:2

XX

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:2

SBA:2

XX

YÖK:2 (55,165)

Kırıkkale Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:2

X

SBA:1

XXXX
Kocaeli Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

SBA:3

YÖK:1

SBA:3

SBA:2 (54,053)

X

SBA:1 (58,649)

Kütahya Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak.KX

YBU:0

YBU:2

SBA:2

SBA:2

YÖK:2

XXXXX
Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:2

SBA:1

X

YÖK:1 (62,591)

SBA:1 (54,897)

YÖK:1 (59,084)

X
Marmara Ünv Tıp Fak.KXXXX

SBA:3

X

YÖK:2 (58,154)

YÖK:1 (63,836)

Mersin Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:2

SBA:2

YÖK:3

YBU:0

YBU:3

SBA:5

XXX

YÖK:2 (54,987)

SBA:3 (51,587)

YÖK:3 (55,391)

SBA:2 (51,426)

YÖK:1 (59,893)

Muğla Sıtkı Koçman Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:3

XX

YBU:0

YBU:1

SBA:2

X

YBU:1

SBA:2 (52,359)

YBU:1

YÖK:1 (56,521)

SBA:1 (55,258)

Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:2

SBA:3

YÖK:2

SBA:2

YÖK:2

XX

YÖK:2 (57,760)

Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.KXX

SBA:2

YÖK:1

XXXX

SBA:1 (50,702)

Pamukkale Ünv Tıp Fak.KXX

SBA:2

YÖK:2

SBA:1

X

YÖK:2 (58,499)

YÖK:1 (58,872)

YÖK:2 (57,322)

SBA:1 (56,747)

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.KXX

MAP:1

SBA:3

MAP:1

MAP:1

MAP:2

MAP:1

SBA:1 (49,473)

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak., Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

MAP:1

XXXXXX
Selçuk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:2

X

SBA:2

YÖK:1

SBA:2

YÖK:1

SBA:1

XXX
Sivas Cumhuriyet Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:5

YÖK:5

YÖK:2

YÖK:5

YÖK:1 (54,577)

YÖK:1 (51,477)

YÖK:1 (59,156)

Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:2

SBA:1

X

YÖK:2

YBU:0

YBU:2

SBA:2

YÖK:1

SBA:2

SBA:1 (59,149)

YÖK:1 (54,952)

YÖK:1 (61,642)

Tekirdağ Namık Kemal Ünv Tıp Fak.KXXXXX

YÖK:1 (51,576)

XX
Tokat Gaziosmanpaşa Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:4

YÖK:2

YÖK:1

SBA:3

XXX

YÖK:1 (51,415)

Trakya Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:2

XX

YÖK:1

SBA:2

XX

SBA:1 (52,293)

Van Yüzüncü Yıl Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:2

YÖK:3

XX

YÖK:1 (51,261)

Zonguldak Bülent Ecevit Ünv Tıp Fak.KXXXX

YÖK:1

SBA:4

YÖK:1 (50,985)

X

SBA:1 (48,879)