Ana Sayfa / TUS Taban Puanları

TUS Taban Puanları

Bu bölümde, ihtisas eğitimi veren hastane ve bölümlerin kadro açtığı dönemlerdeki Tus kılavuzunda yer alan taban puanları bulunmaktadır. Boşluklar o bölümün o sınavda kadro açmadığı anlamına gelmektedir. Bölümü olan fakat Ösym tarafından kılavuzlarda taban puanı son 8 sınavda yer almayan fakülteler taban puanları olmadığı için listede yer almamaktadır.

Tablolarda kullanılan KISALTMALAR : YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını, SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını, EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını, MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını, İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını, ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları, MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ve YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade etmektedir.

ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlar Yerleştirme İstatistiklerinden alınarak gösterilmiştir.

Göğüs Hastalıkları Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Ekim 2020Şubat 2020Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018Eylül 2017Nisan 2017
Akdeniz Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (61,916)

YBU:1 (46,435)

SBA:1 (60,593)

YÖK:1 (60,440)

YÖK:1 (60,177)

Ankara Şehir HastanesiK

EAH:6

EAH:6

EAH:5

XXXXX
Ankara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:3

YÖK:2

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (68,191)

YBU:1 (49,032)

SBA:1 (65,788)

YÖK:1 (64,468)

YÖK:2 (66,010)

YBU:1 (66,010)

YÖK:1 (64,054)

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv Tıp Fak.KXXX

SBA:1

SBA:1 (64,094)

X

SBA:1 (56,113)

X
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:7

EAH:6

EAH:6

EAH:10

EAH:4 (58,899)

EAH:2 (55,453)

EAH:1

EAH:4 (59,119)

EAH:4 (56,185)

Atatürk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:2

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (59,208)

YÖK:1 (62,602)

YÖK:1 (61,366)

YÖK:1 (58,725)

Aydın Adnan Menderes Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

X

SBA:1

YBU:1 (58,336)

YÖK:1 (59,227)

YÖK:2 (57,692)

YÖK:1 (61,654)

Balıkesir Ünv Tıp Fak.KXXXXXXX

YÖK:1 (56,599)

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiK

EAH:6

XXXXXXX
Bezm-i Âlem Vakıf Ünv Tıp Fak.KXXXX

YÖK:1 (57,317)

YÖK:1 (57,332)

YÖK:1 (63,014)

X
Bezmiâlem Vakıf Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:1

XXXX
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

X

YÖK:1

YÖK:1

XXXX
Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

X

YÖK:1 (62,495)

YÖK:1 (62,361)

YÖK:1 (57,215)

YBU:1 (57,215)

YÖK:1 (56,788)

Çanakkale Onsekiz Mart Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXX

YÖK:1 (56,267)

X

YÖK:1 (57,320)

Çukurova Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (60,745)

SBA:1 (54,437)

X

YÖK:1 (59,816)

Dicle Ünv Tıp Fak.K

YÖK:3

YÖK:2

YÖK:3

YÖK:2

YÖK:1 (59,597)

YÖK:1 (60,274)

X

YÖK:1 (63,083)

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:2

EAH:2

EAH:2

EAH:1

XX

EAH:1 (62,693)

EAH:2 (61,602)

Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

X

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (64,786)

SBA:1 (60,525)

YÖK:1 (62,793)

SBA:1 (56,160)

YÖK:1 (65,008)

YÖK:1 (63,234)

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:6

EAH:6

EAH:3

EAH:4

XXXX
Düzce Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (53,444)

YÖK:1 (55,359)

YÖK:1 (57,794)

Ege Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2 (63,615)

YÖK:1 (63,219)

SBA:1 (59,602)

YÖK:1 (66,272)

YBU:1 (66,272)

YÖK:1 (62,256)

Erciyes Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1 (60,835)

SBA:1 (53,190)

YÖK:1 (62,343)

YBU:1 (62,343)

X
Erzincan Binali Yıldırım Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXXX

YÖK:1 (55,901)

YÖK:1 (57,789)

Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (61,144)

YÖK:1 (57,210)

SBA:1 (53,465)

YÖK:1 (59,873)

YBU:1 (59,873)

YÖK:2 (57,332)

Fırat Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

X

YÖK:1

XX

YÖK:1 (57,120)

YÖK:1 (58,866)

X
Gazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (64,763)

YBU:1 (48,715)

YÖK:1 (60,867)

YÖK:1 (65,805)

YÖK:1 (64,054)

YBU:1 (64,054)

Gaziantep Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

XXX

YÖK:1 (60,756)

YÖK:1 (58,243)

YÖK:1 (57,993)

YÖK:1 (57,619)

Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

EAH:1

XXXXXX
Hacettepe Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:2 (64,454)

YBU:1 (50,453)

YÖK:1 (58,482)

SBA:1 (55,243)

YÖK:1 (64,893)

YÖK:1 (62,504)

YBU:1 (62,504)

Harran Ünv Tıp Fak.KXXXXXX

YÖK:1 (57,569)

X
Hatay Mustafa Kemal Ünv Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.KXXXXXX

YÖK:1 (57,238)

X
Hitit Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

XXXXX
İnönü Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

XXX

YÖK:1 (59,135)

YÖK:1 (54,531)

SBA:1 (55,318)

YÖK:1 (59,885)

YÖK:1 (59,755)

İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXX

EAH:1 (60,272)

EAH:1 (59,244)

EAH:1 (59,639)

EAH:1 (59,965)

İstanbul Medipol Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (56,135)

YÖK:1 (59,886)

X

YÖK:1 (55,562)

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXX

EAH:3 (56,783)

EAH:2 (56,021)

EAH:4 (59,013)

EAH:4 (59,164)

İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (64,049)

YBU:1 (52,766)

SBA:1 (59,760)

X

YÖK:2 (61,734)

YBU:1 (61,734)

İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.K

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

X

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:2 (63,655)

YBU:1 (53,197)

YÖK:1 (59,498)

X

YÖK:1 (63,451)

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXX

EAH:4 (57,182)

EAH:3 (50,628)

EAH:4 (58,214)

EAH:3 (57,807)

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXX

EAH:4 (60,424)

EAH:2 (56,252)

EAH:3 (59,308)

EAH:3 (60,386)

İzmir Katip Çelebi Ünv Tıp Fak.KXXXX

SBA:1 (61,736)

SBA:1 (56,351)

SBA:1 (59,704)

YBU:1

SBA:1 (60,375)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1 (51,917)

SBA:1 (49,315)

YÖK:1 (58,900)

X
Karadeniz Teknik Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

XXX

YÖK:1 (57,529)

YÖK:1 (56,305)

YÖK:1 (59,059)

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

EAH:1

EAH:1

XXXXX
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir HastanesiK

EAH:2

XXXXXXX
Kırıkkale Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

SBA:1

YÖK:2

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (56,754)

SBA:1 (53,220)

YÖK:1 (53,428)

X
Koç Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

XXXXXX
Kocaeli Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

SBA:1

X

YÖK:1

SBA:1

X

SBA:1 (58,062)

SBA:1 (55,323)

X
Konya Şehir HastanesiK

EAH:2

XXXXXXX
Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

X

YÖK:1 (62,658)

YÖK:1 (58,089)

SBA:1 (57,298)

YÖK:1 (59,244)

X
Marmara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

SBA:1

YÖK:2 (63,959)

YBU:1 (50,878)

YÖK:1 (59,246)

YÖK:1 (64,355)

YÖK:1 (61,864)

Mersin Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:2

XX

YÖK:1 (59,979)

X
Muğla Sıtkı Koçman Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

SBA:1

XXXXXXX
Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:2

SBA:1

X

YÖK:1 (62,197)

YÖK:1 (54,904)

YÖK:1 (59,372)

X
Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (59,377)

YÖK:1 (59,765)

SBA:1 (51,834)

YÖK:1 (57,620)

YÖK:1 (57,749)

Pamukkale Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XX

YÖK:2

YÖK:1 (59,366)

YÖK:1 (58,455)

YÖK:1 (59,816)

YÖK:1 (59,312)

Recep Tayyip Erdoğan Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2

YÖK:1 (61,004)

YÖK:1 (53,775)

YÖK:2 (53,969)

YÖK:1 (56,578)

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.KX

MAP:1

SBA:1

MAP:1

YÖK:1

MAP:1

YÖK:1 (60,052)

MAP:2

MAP:1

SBA:1 (57,886)

MAP:0

YBU:1

EAH:1

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak. Jandarma Genel KomutanlığıKXXXXXX

İÇB:1

X
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak., Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiK

MAP:1

XXXXXXX
Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak. Sultan Abdülhamid Han SuamKXXXX

YÖK:1 (56,417)

YÖK:1 (53,110)

SBA:1 (55,442)

X
Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak., Sultan Abdülhamid Han SUAMKXX

SBA:1

YÖK:1

XXXX
Sakarya Ünv Tıp Fak.K

YBU:0

YBU:1

SBA:1

XXXXXXX
Selçuk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

X

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1 (58,330)

YBU:1 (46,004)

SBA:1 (56,154)

YÖK:1 (54,201)

YÖK:1 (58,823)

YBU:1 (58,823)

YÖK:1 (58,893)

Sivas Cumhuriyet Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (60,175)

YÖK:1 (54,948)

YÖK:1 (55,034)

YÖK:1 (59,731)

Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (57,998)

YÖK:1 (53,032)

SBA:1 (51,734)

YÖK:1 (59,629)

YÖK:1

Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

XXXXXXX
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

EAH:1

XXXXXX
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:6

EAH:6

EAH:4

EAH:5

XXXX
Tekirdağ Namık Kemal Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (56,079)

YÖK:1 (53,965)

XX
Tokat Gaziosmanpaşa Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

XXX

YÖK:1 (53,799)

YÖK:1 (51,837)

YÖK:1 (51,419)

YÖK:1 (59,979)

Trakya Ünv Tıp Fak.K

YÖK:3

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (55,583)

YÖK:1 (59,339)

YÖK:1 (55,501)

X
Ufuk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXXXX

YÖK:1 (58,153)

Van Yüzüncü Yıl Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

X

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1 (61,398)

YÖK:1 (50,668)

YÖK:1 (59,650)

YÖK:1 (62,065)

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:8

EAH:6

EAH:6

EAH:7

XXXX
Zonguldak Bülent Ecevit Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:2

YÖK:2

YÖK:1

SBA:1

XX

YÖK:1 (54,961)

X