Ana Sayfa / TUS Taban Puanları

TUS Taban Puanları

Bu bölümde, ihtisas eğitimi veren hastane ve bölümlerin kadro açtığı dönemlerdeki Tus kılavuzunda yer alan taban puanları bulunmaktadır. Boşluklar o bölümün o sınavda kadro açmadığı anlamına gelmektedir. Bölümü olan fakat Ösym tarafından kılavuzlarda taban puanı son 8 sınavda yer almayan fakülteler taban puanları olmadığı için listede yer almamaktadır.

Tablolarda kullanılan KISALTMALAR : YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını, SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını, EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını, MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını, İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını, ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları, MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ve YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade etmektedir.

ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlar Yerleştirme İstatistiklerinden alınarak gösterilmiştir.

Göğüs Hastalıkları Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018Eylül 2017Nisan 2017Eylül 2016Nisan 2016
Akdeniz Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (61,916)

YBU:1 (46,435)

SBA:1 (60,593)

YÖK:1 (60,440)

YÖK:1 (60,177)

YÖK:1 (61,767)

YBU:1

Ankara Şehir HastanesiK

EAH:5

XXXXXXX
Ankara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (68,191)

YBU:1 (49,032)

SBA:1 (65,788)

YÖK:1 (64,468)

YÖK:2 (66,010)

YBU:1 (66,010)

YÖK:1 (64,054)

YÖK:2 (63,939)

YÖK:2 (64,207)

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv Tıp Fak.KX

SBA:1

SBA:1 (64,094)

X

SBA:1 (56,113)

X

SBA:1 (59,946)

SBA:2 (59,701)

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:6

EAH:10

EAH:4 (58,899)

EAH:2 (55,453)

EAH:1

EAH:4 (59,119)

EAH:4 (56,185)

EAH:4 (59,881)

EAH:4 (59,077)

Atatürk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (59,208)

YÖK:1 (62,602)

YÖK:1 (61,366)

YÖK:1 (58,725)

XX
Aydın Adnan Menderes Ünv Tıp Fak.KX

SBA:1

YBU:1 (58,336)

YÖK:1 (59,227)

YÖK:2 (57,692)

YÖK:1 (61,654)

YÖK:1 (61,546)

YÖK:1 (59,453)

Balıkesir Ünv Tıp Fak.KXXXXX

YÖK:1 (56,599)

YÖK:1 (59,100)

X
Bezm-i Âlem Vakıf Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1 (57,317)

YÖK:1 (57,332)

YÖK:1 (63,014)

X

YÖK:1 (58,502)

X
Bezmiâlem Vakıf Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

XXXXXX
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

XXXX

YÖK:1 (59,023)

YÖK:1 (61,055)

Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.K

YBU:0

YBU:1

SBA:1

X

YÖK:1 (62,495)

YÖK:1 (62,361)

YÖK:1 (57,215)

YBU:1 (57,215)

YÖK:1 (56,788)

YÖK:1 (60,206)

YÖK:1 (62,773)

Çanakkale Onsekiz Mart Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:1 (56,267)

X

YÖK:1 (57,320)

YÖK:1 (59,620)

X
Çukurova Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (60,745)

SBA:1 (54,437)

X

YÖK:1 (59,816)

YBU:1

X
Dicle Ünv Tıp Fak.K

YÖK:3

YÖK:2

YÖK:1 (59,597)

YÖK:1 (60,274)

X

YÖK:1 (63,083)

YÖK:1 (62,339)

YÖK:1 (62,346)

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:2

EAH:1

XX

EAH:1 (62,693)

EAH:2 (61,602)

EAH:2 (61,442)

EAH:1 (62,642)

Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (64,786)

SBA:1 (60,525)

YÖK:1 (62,793)

SBA:1 (56,160)

YÖK:1 (65,008)

YÖK:1 (63,234)

YÖK:1 (64,134)

YÖK:1 (63,924)

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:3

EAH:4

XXXXXX
Düzce Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (53,444)

YÖK:1 (55,359)

YÖK:1 (57,794)

X

YÖK:1 (58,164)

Ege Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2 (63,615)

YÖK:1 (63,219)

SBA:1 (59,602)

YÖK:1 (66,272)

YBU:1 (66,272)

YÖK:1 (62,256)

YÖK:1 (66,176)

YÖK:1 (63,783)

Erciyes Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1 (60,835)

SBA:1 (53,190)

YÖK:1 (62,343)

YBU:1 (62,343)

X

YBU:1

YBU:1

Erzincan Binali Yıldırım Ünv Tıp Fak.KXXXX

YÖK:1 (55,901)

YÖK:1 (57,789)

YÖK:1 (57,123)

X
Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (61,144)

YÖK:1 (57,210)

SBA:1 (53,465)

YÖK:1 (59,873)

YBU:1 (59,873)

YÖK:2 (57,332)

YÖK:1 (58,060)

YBU:1

Fırat Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XX

YÖK:1 (57,120)

YÖK:1 (58,866)

X

YÖK:1 (57,511)

YÖK:1 (56,510)

Gazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (64,763)

YBU:1 (48,715)

YÖK:1 (60,867)

YÖK:1 (65,805)

YÖK:1 (64,054)

YBU:1 (64,054)

YÖK:1 (63,965)

YÖK:1 (64,025)

Gaziantep Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1 (60,756)

YÖK:1 (58,243)

YÖK:1 (57,993)

YÖK:1 (57,619)

YÖK:1 (61,416)

YÖK:2 (59,378)

Hacettepe Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:2 (64,454)

YBU:1 (50,453)

YÖK:1 (58,482)

SBA:1 (55,243)

YÖK:1 (64,893)

YÖK:1 (62,504)

YBU:1 (62,504)

YÖK:1 (62,924)

YÖK:2 (60,616)

Harran Ünv Tıp Fak.KXXXX

YÖK:1 (57,569)

XXX
Hatay Mustafa Kemal Ünv Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.KXXXX

YÖK:1 (57,238)

XXX
Hitit Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXXXXX
İnönü Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1 (59,135)

YÖK:1 (54,531)

SBA:1 (55,318)

YÖK:1 (59,885)

YÖK:1 (59,755)

YÖK:1 (62,313)

YÖK:2 (56,173)

İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:1 (60,272)

EAH:1 (59,244)

EAH:1 (59,639)

EAH:1 (59,965)

EAH:1 (61,806)

EAH:1 (60,610)

İstanbul Medipol Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (56,135)

YÖK:1 (59,886)

X

YÖK:1 (55,562)

XX
İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:3 (56,783)

EAH:2 (56,021)

EAH:4 (59,013)

EAH:4 (59,164)

EAH:4 (59,959)

EAH:4 (59,970)

İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.K

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (64,049)

YBU:1 (52,766)

SBA:1 (59,760)

X

YÖK:2 (61,734)

YBU:1 (61,734)

YÖK:1 (63,028)

YÖK:2 (63,036)

İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.KX

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:2 (63,655)

YBU:1 (53,197)

YÖK:1 (59,498)

X

YÖK:1 (63,451)

YÖK:1 (63,484)

YÖK:1 (64,677)

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:4 (57,182)

EAH:3 (50,628)

EAH:4 (58,214)

EAH:3 (57,807)

EAH:4 (57,813)

EAH:3 (59,103)

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:4 (60,424)

EAH:2 (56,252)

EAH:3 (59,308)

EAH:3 (60,386)

EAH:4 (61,910)

EAH:3 (60,868)

İzmir Katip Çelebi Ünv Tıp Fak.KXX

SBA:1 (61,736)

SBA:1 (56,351)

SBA:1 (59,704)

YBU:1

SBA:1 (60,375)

SBA:2 (60,713)

SBA:1 (59,288)

Kafkas Ünv Tıp Fak.KXXXXXX

YÖK:1 (55,056)

X
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XX

YÖK:1 (51,917)

SBA:1 (49,315)

YÖK:1 (58,900)

XXX
Karabük Ünv Tıp Fak.KXXXXXX

YÖK:1 (57,137)

X
Karadeniz Teknik Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:1 (57,529)

YÖK:1 (56,305)

YÖK:1 (59,059)

YÖK:1 (61,779)

YÖK:1 (58,139)

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

XXXXXXX
Kırıkkale Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (56,754)

SBA:1 (53,220)

YÖK:1 (53,428)

XXX
Kocaeli Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

SBA:1

X

SBA:1 (58,062)

SBA:1 (55,323)

X

YÖK:1 (62,704)

YBU:1 (62,704)

YÖK:1 (60,610)

Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

X

YÖK:1 (62,658)

YÖK:1 (58,089)

SBA:1 (57,298)

YÖK:1 (59,244)

X

YÖK:1 (60,857)

YÖK:1 (60,169)

Marmara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

SBA:1

YÖK:2 (63,959)

YBU:1 (50,878)

YÖK:1 (59,246)

YÖK:1 (64,355)

YÖK:1 (61,864)

YÖK:1 (64,238)

X
Mersin Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

XX

YÖK:1 (59,979)

X

YÖK:1 (61,091)

YÖK:1 (61,819)

Muğla Sıtkı Koçman Ünv Tıp Fak.KXXXXXXX

YÖK:1 (57,173)

Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak.K

SBA:1

X

YÖK:1 (62,197)

YÖK:1 (54,904)

YÖK:1 (59,372)

X

YÖK:2 (60,206)

YÖK:1 (59,366)

Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (59,377)

YÖK:1 (59,765)

SBA:1 (51,834)

YÖK:1 (57,620)

YÖK:1 (57,749)

YÖK:1 (60,323)

YÖK:1 (60,174)

Ordu Ünv Tıp Fak.KXXXXXX

YÖK:1 (55,497)

YÖK:1 (55,345)

Pamukkale Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:2

YÖK:1 (59,366)

YÖK:1 (58,455)

YÖK:1 (59,816)

YÖK:1 (59,312)

YÖK:1 (62,703)

X
Recep Tayyip Erdoğan Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2

YÖK:1 (61,004)

YÖK:1 (53,775)

YÖK:2 (53,969)

YÖK:1 (56,578)

YÖK:1 (55,537)

X
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.K

SBA:1

MAP:1

YÖK:1

MAP:1

YÖK:1 (60,052)

MAP:2

MAP:1

SBA:1 (57,886)

MAP:0

YBU:1

EAH:1

XX
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak. Deniz Kuvvetleri KomutanlığıKXXXXXXX

GATA:1

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak. Jandarma Genel KomutanlığıKXXXX

İÇB:1

XXX
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak. Kara Kuvvetleri KomutanlığıKXXXXXXX

MAP:1

Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak. Sultan Abdülhamid Han SuamKXX

YÖK:1 (56,417)

YÖK:1 (53,110)

SBA:1 (55,442)

XXX
Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak., Sultan Abdülhamid Han SUAMK

SBA:1

YÖK:1

XXXXXX
Selçuk Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1 (58,330)

YBU:1 (46,004)

SBA:1 (56,154)

YÖK:1 (54,201)

YÖK:1 (58,823)

YBU:1 (58,823)

YÖK:1 (58,893)

YÖK:1 (57,256)

X
Sivas Cumhuriyet Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (60,175)

YÖK:1 (54,948)

YÖK:1 (55,034)

YÖK:1 (59,731)

YÖK:1 (59,023)

X
Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (57,998)

YÖK:1 (53,032)

SBA:1 (51,734)

YÖK:1 (59,629)

YÖK:1

XX
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:4

EAH:5

XXXXXX
Tekirdağ Namık Kemal Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (56,079)

YÖK:1 (53,965)

XX

YÖK:1 (64,446)

YÖK:1 (57,552)

Tokat Gaziosmanpaşa Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1 (53,799)

YÖK:1 (51,837)

YÖK:1 (51,419)

YÖK:1 (59,979)

XX
Trakya Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (55,583)

YÖK:1 (59,339)

YÖK:1 (55,501)

X

YÖK:1 (59,178)

YÖK:2 (58,026)

Ufuk Ünv Tıp Fak.KXXXXX

YÖK:1 (58,153)

XX
Van Yüzüncü Yıl Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1 (61,398)

YÖK:1 (50,668)

YÖK:1 (59,650)

YÖK:1 (62,065)

YÖK:1 (59,816)

X
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:6

EAH:7

XXXXXX
Zonguldak Bülent Ecevit Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

SBA:1

XX

YÖK:1 (54,961)

XXX