Ana Sayfa / TUS Taban Puanları

TUS Taban Puanları

Bu bölümde, ihtisas eğitimi veren hastane ve bölümlerin kadro açtığı dönemlerdeki Tus kılavuzunda yer alan taban puanları bulunmaktadır. Boşluklar o bölümün o sınavda kadro açmadığı anlamına gelmektedir. Bölümü olan fakat Ösym tarafından kılavuzlarda taban puanı son 8 sınavda yer almayan fakülteler taban puanları olmadığı için listede yer almamaktadır.

Tablolarda kullanılan KISALTMALAR : YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını, SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını, EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını, MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını, İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını, ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları, MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ve YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade etmektedir.

ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlar Yerleştirme İstatistiklerinden alınarak gösterilmiştir.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Şubat 2020Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018Eylül 2017Nisan 2017Eylül 2016
Afyon Kocatepe Ünv Tıp Fak. (Yenisi: Sağ. Bilimleri Ünv. altta) KXXXXXXX

YÖK:1 (68,687)

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak.KX

SBA:1

XXXXXX
Akdeniz Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:1 (75,565)

SBA:1 (70,347)

YÖK:1 (73,522)

YÖK:1 (70,635)

YÖK:1 (71,093)

YBU:1 (71,093)

Ankara Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:2

KKTC:1

KKTC:1

EAH:1

EAH:2

EAH:1 (73,021)

EAH:1 (70,643)

X

EAH:1 (70,512)

X
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:2

EAH:1 (73,651)

EAH:1 (69,280)

XX

EAH:2 (71,132)

Ankara Şehir HastanesiK

EAH:6

EAH:2

XXXXXX
Ankara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:3

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (72,563)

YÖK:0

YBU:1

YBU:1

YÖK:1 (73,005)

YBU:1 (73,005)

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv Tıp Fak.KXXX

SBA:1 (72,520)

SBA:1 (70,051)

SBA:1 (73,110)

XX
Atatürk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (71,889)

X

SBA:1 (71,735)

YÖK:1 (69,042)

X
Aydın Adnan Menderes Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

SBA:1

X

YÖK:1 (75,835)

YÖK:1 (71,399)

YÖK:1 (72,157)

YÖK:1 (70,288)

YÖK:1 (70,742)

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:3

EAH:1

XXXXXX
Balıkesir Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXXX

YÖK:1 (68,887)

X
Başkent Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXXXXX
Bezm-i Âlem Vakıf Ünv Tıp Fak.KXXXXX

YÖK:1 (71,155)

YÖK:1 (70,266)

X
Bezmiâlem Vakıf Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

XXXXXX
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

XXX

YÖK:1 (70,119)

YÖK:1 (69,803)

X
Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

X

YÖK:1

XXX

YÖK:1 (71,943)

X
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXX

YBU:1 (61,284)

XX

YÖK:1 (69,428)

Çukurova Ünv Tıp Fak.K

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (72,289)

YÖK:1 (61,321)

SBA:1 (69,183)

X

YÖK:1 (69,128)

X
Dicle Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (71,490)

YÖK:1 (69,568)

SBA:1 (69,189)

XX
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

EAH:1

EAH:1

YBU:0

YBU:1

EAH:1 (74,112)

EAH:1 (70,181)

EAH:0

YBU:1

X

EAH:2 (70,924)

Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1 (74,942)

YBU:1

YÖK:1 (71,236)

Düzce Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXXXX

YÖK:1 (68,478)

Ege Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1 (76,229)

YÖK:1 (74,600)

YÖK:1 (75,420)

YÖK:1 (75,069)

YÖK:1 (73,603)

Erciyes Ünv Tıp Fak.K

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (72,008)

YÖK:1 (69,674)

YÖK:1 (70,628)

XX
Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXX

YÖK:1 (72,639)

X

YÖK:2 (69,740)

Fırat Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

XXX

YÖK:2 (68,799)

X
Gazi Ünv Tıp Fak.K

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (75,976)

YBU:1 (67,201)

X

YÖK:1 (75,217)

YÖK:1 (72,564)

YÖK:1 (72,823)

Gaziantep Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XX

YÖK:1 (70,696)

YÖK:1 (70,059)

YÖK:1 (70,637)

X

YÖK:1 (68,726)

Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:2

XXXXXXX
Hacettepe Ünv Tıp Fak.K

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

YÖK:1 (77,906)

YÖK:1 (72,824)

XX

YÖK:1 (73,668)

Haseki Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:2

XXXXXXX
Hatay Mustafa Kemal Ünv Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.KXX

SBA:1

YÖK:1 (71,135)

YÖK:1 (69,518)

YÖK:1 (69,997)

X

YÖK:1 (68,439)

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

EAH:1

EAH:1

EAH:1 (74,090)

EAH:1 (72,272)

XX

EAH:1 (72,368)

Hitit Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1

XXXX

YÖK:1 (68,465)

İnönü Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:1 (72,627)

YÖK:1 (70,072)

YÖK:1 (70,701)

X

YÖK:1 (68,609)

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:1

EAH:1 (74,968)

EAH:1 (70,868)

XXX
İstanbul Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:2

X

EAH:1

EAH:1 (73,893)

EAH:1 (71,173)

XX

EAH:1 (72,823)

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:1

EAH:1 (73,820)

X

EAH:1 (71,755)

EAH:1 (70,979)

X
İstanbul Medeniyet Ünv Tıp Fak.KX

SBA:2

SBA:1

SBA:1 (73,448)

SBA:1 (70,285)

SBA:1 (71,535)

XX
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:1

YBU:0

YBU:1

EAH:1 (73,837)

EAH:1 (71,760)

X

EAH:1 (71,164)

X
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiKXX

EAH:1

EAH:1 (73,336)

EAH:1 (71,235)

EAH:1 (73,918)

EAH:1 (70,384)

X
İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

YÖK:1 (75,886)

YÖK:1 (72,564)

YÖK:1 (77,609)

XX
İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.K

YBU:0

YBU:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (75,126)

YÖK:1 (72,361)

XX

YÖK:1 (73,863)

İzmir Katip Çelebi Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

X

SBA:1

SBA:1 (75,610)

SBA:1 (73,971)

SBA:1 (70,701)

X

SBA:1 (72,016)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XX

YÖK:1 (71,371)

X

YÖK:1 (69,915)

YÖK:1 (68,734)

X
Karadeniz Teknik Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (72,390)

X

YÖK:1 (71,597)

XX
Kayseri Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXX

EAH:1 (70,617)

EAH:1 (69,439)

EAH:1 (69,964)

XX
Kayseri Şehir HastanesiK

EAH:2

X

EAH:1

XXXXX
Kırıkkale Ünv Tıp Fak.KXXXXXXX

YÖK:1 (69,922)

Kocaeli Ünv Tıp Fak.K

SBA:2

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1

XX

YÖK:1 (71,578)

YÖK:1 (69,423)

X
Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

XX

YÖK:1 (73,784)

X

YÖK:1 (70,248)

Marmara Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

X

YÖK:1 (78,171)

YBU:1 (68,234)

YÖK:1 (71,311)

YÖK:1 (74,704)

YÖK:2 (72,423)

X
Mersin Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (75,053)

SBA:1 (71,858)

YÖK:1 (71,239)

YÖK:1 (69,948)

Muğla Sıtkı Koçman Ünv Tıp Fak.KX

SBA:1

XX

SBA:1 (69,683)

XXX
Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak.K

YBU:0

YBU:1

YÖK:3

X

YÖK:1

YÖK:1 (75,947)

YÖK:1 (71,287)

X

YÖK:1 (70,420)

X
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:2

EAH:1

XXXXXX
Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (70,294)

YÖK:1 (71,420)

YÖK:1 (70,384)

X
Pamukkale Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:1

XX

YÖK:1 (71,240)

X

YÖK:2 (69,701)

Recep Tayyip Erdoğan Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1 (70,358)

YÖK:1 (68,599)

XXX
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.K

MAP:1

SBA:2

MAP:2

MAP:2

XX

MAP:0

YBU:3

EAH:1

MAP:3

X
Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak. Jandarma Genel KomutanlığıKXXXXX

İÇB:1

XX
Sağlık Bilimleri Ünv Tıp Fak., Sultan Abdülhamid Han SUAMKX

SBA:1

YÖK:1

XXXXX
Sakarya Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

YBU:0

YBU:1

SBA:1

X

SBA:1 (71,759)

SBA:1 (68,852)

SBA:1 (69,564)

XX
Selçuk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

X

YÖK:1

X

YÖK:1 (69,859)

YÖK:1 (70,820)

YÖK:1 (71,303)

X
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:2

EAH:1

XXXXXX
Sivas Cumhuriyet Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1 (74,766)

YÖK:1 (69,199)

XXX
Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1

XXXX

YÖK:1 (68,908)

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:1

XXXXXXX
Tekirdağ Namık Kemal Ünv Tıp Fak.KXXXXXXX

YÖK:1 (68,677)

Tokat Gaziosmanpaşa Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:1 (68,875)

XXX
Trakya Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXXX

YÖK:1 (70,018)

YÖK:1 (68,843)

Ufuk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXXXXX
Van Yüzüncü Yıl Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

YÖK:1

X

YÖK:1 (70,173)

YÖK:1 (69,415)

YÖK:1 (69,211)

X

YÖK:1 (68,661)

Zonguldak Bülent Ecevit Ünv Tıp Fak.KXXXXX

SBA:1 (69,745)

XX