Ana Sayfa / TUS Taban Puanları

TUS Taban Puanları

Bu bölümde, ihtisas eğitimi veren hastane ve bölümlerin kadro açtığı dönemlerdeki Tus kılavuzunda yer alan taban puanları bulunmaktadır. Boşluklar o bölümün o sınavda kadro açmadığı anlamına gelmektedir. Bölümü olan fakat Ösym tarafından kılavuzlarda taban puanı son 8 sınavda yer almayan fakülteler taban puanları olmadığı için listede yer almamaktadır.

Tablolarda kullanılan KISALTMALAR : YÖK : Üniversite TIP Kontenjanlarını, SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanlarını, EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanlarını, MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanlarını, İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanlarını, ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları, MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanlarını ve YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanlarını ifade etmektedir.

ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlar Yerleştirme İstatistiklerinden alınarak gösterilmiştir.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları
Fakülte AdıPuan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Şubat 2020Ağustos 2019Şubat 2019Ağustos 2018Şubat 2018Eylül 2017Nisan 2017Eylül 2016
Akdeniz Ünv Tıp Fak.K

SBA:3

X

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1 (69,452)

SBA:1 (68,912)

YÖK:2 (67,475)

YÖK:1 (68,081)

YÖK:2 (67,537)

X
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma HastanesiKX

EAH:5

EAH:6

EAH:2 (67,511)

EAH:2 (66,354)

EAH:3 (66,878)

EAH:1 (66,659)

EAH:1 (68,335)

Ankara Şehir HastanesiK

EAH:2

XXXXXXX
Ankara Ünv Tıp Fak.K

SBA:3

YÖK:1

SBA:5

SBA:5

YÖK:2 (69,081)

SBA:1 (68,141)

YÖK:3 (67,016)

SBA:1 (66,677)

YÖK:1 (68,580)

X

YÖK:1 (69,233)

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

YBU:0

YBU:1

SBA:4

SBA:2

SBA:1 (67,415)

SBA:2 (65,609)

SBA:1 (66,836)

XX
Atatürk Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:2

SBA:2

XXX

YÖK:1 (66,279)

YÖK:1 (65,851)

Aydın Adnan Menderes Ünv Tıp Fak.K

SBA:2

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

SBA:1

YÖK:1 (69,824)

SBA:1 (69,337)

YÖK:1 (66,425)

SBA:2 (65,671)

YÖK:1 (67,372)

X

YBU:1

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:5

EAH:10

EAH:5

XXXXX
Bezm-i Âlem Vakıf Ünv Tıp Fak.KXXXXXXX

YBU:1

Bezmiâlem Vakıf Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XXXXXXX
Bolu Abant İzzet Baysal Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:1 (67,201)

XX

YÖK:1 (67,911)

YÖK:1 (67,087)

Bursa Uludağ Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:5

YÖK:3 (67,494)

YBU:1 (55,336)

SBA:1 (67,105)

X

YÖK:1 (69,485)

YÖK:1 (67,562)

YÖK:2 (67,750)

Çukurova Ünv Tıp Fak.K

SBA:2

YBU:0

YBU:1

YÖK:2

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

SBA:2

YÖK:2

YBU:0

YBU:1

SBA:2

YÖK:1 (67,848)

SBA:1 (66,872)

YBU:1 (52,646)

YÖK:1 (68,151)

SBA:2 (64,976)

XXX
Dicle Ünv Tıp Fak.KXXXXXX

YÖK:2 (64,578)

YÖK:1 (65,591)

Dokuz Eylül Ünv Tıp Fak.K

SBA:2

YÖK:1

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:3

YÖK:3 (70,782)

SBA:1 (70,679)

YÖK:3 (69,229)

SBA:1 (67,040)

YÖK:3 (69,224)

YÖK:1 (69,562)

YÖK:2 (69,948)

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:9

XXXXXXX
Düzce Ünv Tıp Fak.K

YÖK:3

XXXXXXX
Ege Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:2

SBA:3

YÖK:1

SBA:8

YÖK:2 (72,626)

YBU:2 (57,948)

SBA:1 (70,910)

YBU:1 (59,702)

YÖK:1 (73,368)

SBA:7 (67,049)

YÖK:2 (69,617)

YBU:1 (69,617)

YÖK:1 (71,268)

YBU:2 (71,268)

YÖK:1 (70,352)

YBU:1 (70,352)

Erciyes Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

YÖK:1

YÖK:1

YBU:0

YBU:1

SBA:2

SBA:1

XX

YÖK:1 (66,916)

YÖK:1 (66,560)

YÖK:1 (71,366)

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:6

XXXXXXX
Eskişehir Osmangazi Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

YÖK:1

XXXX

YÖK:1 (67,050)

X

YÖK:1 (67,061)

Fırat Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

XXXXX

YÖK:1 (65,261)

YÖK:1 (65,422)

Gazi Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:1

X

YÖK:3 (68,473)

YÖK:2 (69,111)

YÖK:1 (68,818)

YÖK:1 (72,541)

X
Gaziantep Ünv Tıp Fak.K

SBA:1

YÖK:2

XXXX

YÖK:1 (65,728)

YÖK:1 (67,996)

YÖK:1 (66,280)

Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiK

EAH:5

XXXXXXX
Hacettepe Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:4

X

YÖK:2 (71,445)

SBA:2 (67,719)

SBA:3 (65,976)

YÖK:4 (66,882)

YÖK:3 (69,915)

YÖK:4 (69,047)

YÖK:1 (69,844)

Harran Ünv Tıp Fak.KXXXXXX

YÖK:1 (65,362)

X
İnönü Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:2 (66,503)

YÖK:1 (65,966)

SBA:1 (65,410)

X

YÖK:1 (66,133)

YÖK:1 (65,681)

İstanbul Bakırköy Prof.Dr.M. Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXX

EAH:5 (68,434)

X

EAH:9 (68,233)

XX
İstanbul Bakırköy Prof.Dr.M. Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalık arı Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXXX

EAH:1 (68,594)

X
İstanbul Bakırköy Prof.Dr.M. Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXX

EAH:5 (66,666)

XX

EAH:3 (68,322)

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXX

EAH:1 (68,223)

EAH:1 (66,716)

EAH:2 (67,932)

İstanbul Medeniyet Ünv Tıp Fak.K

SBA:5

YBU:0

YBU:1

YBU:0

YBU:1

SBA:4

XXXXXX
İstanbul Ünv İstanbul Tıp Fak.K

SBA:5

YÖK:1

SBA:1

YÖK:1

SBA:4

YÖK:1 (69,920)

SBA:1 (67,910)

SBA:3 (65,862)

YÖK:2 (70,210)

YÖK:1 (71,830)

X
İstanbul Ünv-Cerrahpaşa Tıp Fak.K

SBA:6

YÖK:1

XX

SBA:1 (68,168)

YÖK:1 (70,857)

SBA:5 (65,063)

YÖK:1 (71,523)

YÖK:1 (69,940)

YÖK:1 (69,454)

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiKXXXXX

EAH:2 (66,814)

XX
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

XXXXX

YÖK:1 (66,024)

YÖK:2 (65,877)

Karadeniz Teknik Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:2

XX

YÖK:1 (67,259)

YÖK:1 (66,111)

YÖK:1 (66,306)

Kocaeli Ünv Tıp Fak.K

SBA:4

YBU:0

YBU:1

SBA:6

YÖK:1

SBA:6

SBA:1 (66,666)

X

YÖK:2 (67,648)

YBU:1 (67,648)

XX
Manisa Celâl Bayar Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

X

YÖK:2 (66,682)

YÖK:1 (67,157)

YÖK:2 (67,663)

YÖK:1 (68,400)

Marmara Ünv Tıp Fak.K

SBA:4

SBA:3

SBA:2

SBA:1 (70,545)

X

YÖK:1 (72,533)

YÖK:1 (70,673)

YÖK:1 (70,156)

Mersin Ünv Tıp Fak.KX

YÖK:2

YÖK:1

XX

YÖK:1 (66,780)

X

YÖK:1 (67,217)

Muğla Sıtkı Koçman Ünv Tıp Fak.KXXX

SBA:1 (66,469)

XXX

YÖK:2 (66,190)

Necmettin Erbakan Ünv Meram Tıp Fak.K

SBA:3

YÖK:2

YÖK:1

SBA:2

YÖK:2

SBA:1

YÖK:2 (67,262)

XX

YÖK:1 (66,532)

YÖK:1 (67,932)

Ondokuz Mayıs Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

YÖK:2

YÖK:1

YÖK:1 (71,979)

X

YÖK:1 (69,759)

YÖK:1 (67,700)

YBU:1 (67,700)

X
Ordu Ünv Tıp Fak.KXXXXXXX

YÖK:1 (64,875)

Pamukkale Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

XX

YÖK:1 (67,398)

XX

YÖK:1 (67,299)

YÖK:5 (66,710)

Sağlık Bilimleri Ünv Gülhane Tıp Fak.K

MAP:1

SBA:4

MAP:1

MAP:1

YÖK:1 (69,030)

MAP:1

MAP:1

SBA:1 (67,288)

MAP:0

YBU:2

EAH:1

X
Selçuk Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

X

YÖK:1

SBA:1

XXXX

YÖK:2 (66,736)

Sivas Cumhuriyet Ünv Tıp Fak.K

YÖK:2

XXXXX

YÖK:1 (65,584)

YÖK:1 (65,552)

Süleyman Demirel Ünv Tıp Fak.K

YÖK:1

X

YÖK:1

SBA:1

YÖK:2 (67,026)

SBA:1 (66,149)

XXXX
Tekirdağ Namık Kemal Ünv Tıp Fak.KXXX

YÖK:1 (67,066)

XX

YÖK:1 (66,150)

YÖK:1 (66,176)

Tokat Gaziosmanpaşa Ünv Tıp Fak.KXXXXXXX

YÖK:1 (65,227)

Trakya Ünv Tıp Fak.KXX

YÖK:2

YÖK:2 (67,122)

X

YÖK:1 (65,226)

YÖK:1 (68,823)

YÖK:1 (67,815)