TUS'da En Son Değişiklikler

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü

Yönetmelik İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Genel Kurallar ve Başvuru Şartları

 

 

Bir hekimin TUS'a hazırlanma sürecinde karşılaşabileceği en önemli 10 problemin çözümü

TUS SINAVI TABAN PUANLARI

Bu bölümde, ihtisas eğitimi veren hastane ve bölümlerin kadro açtığı dönemlerdeki Tus kılavuzunda yer alan taban puanları bulunmaktadır. Boşluklar o bölümün o sınavda kadro açmadığı anlamına gelmektedir. Bölümü olan fakat Ösym tarafından kılavuzlarda taban puanı son 8 sınavda yer almayan fakülteler taban puanları olmadığı için listede yer almamaktadır.

NOT 1: ÖSYM tarafından yayınlanan TUS kılavuzunda yer alan kadrolardaki puanlar bir öncesi sınavın taban puanlarıdır.
        2: Tablolarda kullanılan "Gk" kısaltması Genel Kontenjan Sayısı'nı, "Yu" kısaltması ise Yabancı Uyruklu Kontenjan Sayısı'nı göstermektedir.

Eylül 2014 TUS kılavuzunda yer alan kadrolar sisteme eklenmiştir. ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlara Yerleştirme İstatistikleri'nden bakabilirsiniz.

Radyoloji Taban Puanları (Tablo 2)

Fakülte AdıEğitim
Süresi
Puan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Eylül
2014
Nisan
2014
Eylül
2013
Nisan
2013
Eylül
2012
Nisan
2012
Eylül
2011
Mayis
2011
Abant İzzet Baysal Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
------
Gk:1 Yu:0
--65.345
Gk:1 Yu:1
63.527
Gk:1 Yu:0
Adıyaman Ünv. Tıp Fak.4K--------
Gk:1 Yu:0
--------
Adnan Menderes Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
----
Gk:0 Yu:1
--66.134
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
Afyon Kocatepe Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
----
Gk:2 Yu:0
--
Akdeniz Ünv. Tıp Fak.4K----
Gk:2 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
69.509
Gk:2 Yu:0
70.683
Gk:1 Yu:0
68.093
Gk:2 Yu:0
68.663
Gk:2 Yu:0
Ankara Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:3 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
68.361
Gk:1 Yu:0
68.416
Gk:1 Yu:0
68.158
Gk:1 Yu:0
67.719
Gk:2 Yu:1
Atatürk Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
65.203
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
----
Balıkesir Ünv. Tıp Fak.4K----
Gk:1 Yu:0
----
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
------
Başkent Ünv. (ADANA) Tıp Fak.4K------------65.269
Gk:1 Yu:2
--
Gk:1 Yu:1
Başkent Ünv. (ANKARA) Tıp Fak.4K--
Gk:0 Yu:1
------68.574
Gk:1 Yu:1
66.370
Gk:1 Yu:0
64.998
Gk:1 Yu:0
67.176
Gk:2 Yu:0
Bezm-i Âlem Vakıf Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
----
Gk:1 Yu:0
--67.553
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Celâl Bayar Ünv. Tıp Fak.4K----
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
----66.848
Gk:1 Yu:0
66.277
Gk:1 Yu:0
Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:2 Yu:1
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
----65.053
Gk:1 Yu:0
64.271
Gk:2 Yu:0
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Tıp Fak.4K----
Gk:1 Yu:0
----65.656
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
----
Çukurova Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:2 Yu:1
--68.861
Gk:1 Yu:0
68.188
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Dicle Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--68.468
Gk:1 Yu:0
66.423
Gk:1 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:3 Yu:0
----
Gk:4 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:0 Yu:1
--
Gk:0 Yu:1
71.535
Gk:3 Yu:0
Düzce Ünv. Tıp Fak.4K------
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
------
Gk:1 Yu:0
--
Ege Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:2 Yu:1
----
Gk:1 Yu:1
--
Gk:1 Yu:0
70.656
Gk:2 Yu:1
72.793
Gk:3 Yu:1
70.278
Gk:1 Yu:1
74.092
Gk:2 Yu:0
Erciyes Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:1
--
Gk:1 Yu:0
--69.254
Gk:2 Yu:1
--
Gk:1 Yu:1
--
Gk:0 Yu:1
Erzincan Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:1 Yu:0
--------------
Eskişehir Osmangazi Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
67.591
Gk:2 Yu:0
67.546
Gk:2 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Fatih Ünv. Tıp Fak.4K----------67.885
Gk:1 Yu:0
65.410
Gk:1 Yu:0
66.465
Gk:1 Yu:0
Fırat Ünv. Tıp Fak.4K------
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
69.047
Gk:1 Yu:0
66.149
Gk:1 Yu:0
64.750
Gk:2 Yu:0
63.765
Gk:1 Yu:0
Gazi Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:6 Yu:0
--
Gk:5 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
------
Gk:3 Yu:0
----
Gaziantep Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
66.859
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:0 Yu:2
67.479
Gk:2 Yu:1
Gaziosmanpaşa Ünv. Tıp Fak.4K--------
Gk:1 Yu:0
----65.140
Gk:1 Yu:0
63.806
Gk:1 Yu:0
Hacettepe Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:3 Yu:1
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:3 Yu:1
--
Gk:1 Yu:0
71.939
Gk:3 Yu:0
--
Gk:3 Yu:1
--71.804
Gk:2 Yu:1
Harran Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
----64.598
Gk:1 Yu:0
63.849
Gk:1 Yu:0
İnönü Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
----64.329
Gk:1 Yu:1
İstanbul Bilim Ünv. Tıp Fak.4K--------
Gk:1 Yu:0
--------
İstanbul Medipol Ünv. Tıp Fak.4K--------
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
------
İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fak.4K--
Gk:2 Yu:1
--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:4 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
71.083
Gk:2 Yu:0
72.073
Gk:2 Yu:0
72.585
Gk:2 Yu:0
70.517
Gk:1 Yu:0
İstanbul Ünv. İstanbul Tıp Fak.4K----
Gk:2 Yu:0
--
Gk:3 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
71.438
Gk:3 Yu:0
69.952
Gk:2 Yu:0
69.186
Gk:2 Yu:0
71.384
Gk:2 Yu:1
İzmir Katip Çelebi Ünv. Tıp Fak.4K----
Gk:1 Yu:0
------------
Kafkas Ünv. Tıp Fak.4K--------
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
------
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. Tıp Fak.4K--------------
Gk:1 Yu:0
--
Karadeniz Teknik Ünv. Tıp Fak.4K----
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
66.680
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--65.832
Gk:1 Yu:0
Kırıkkale Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:1 Yu:0
----
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
------
Gk:1 Yu:0
Kocaeli Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
68.798
Gk:2 Yu:0
70.355
Gk:2 Yu:0
67.662
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
Maltepe Ünv. Tıp Fak.4K--------
Gk:1 Yu:0
--------
Marmara Ünv. Tıp Fak.4K----
Gk:2 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:1
--
Gk:0 Yu:1
67.822
Gk:1 Yu:1
67.384
Gk:3 Yu:0
Mersin Ünv. Tıp Fak.4K------
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--66.145
Gk:1 Yu:0
65.987
Gk:1 Yu:0
Mustafa Kemal Ünv. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.4K--
Gk:1 Yu:0
----------65.356
Gk:1 Yu:0
67.395
Gk:1 Yu:0
Namık Kemal Ünv. Tıp Fak.4K--------
Gk:1 Yu:0
--------
Necmettin Erbakan (Konya) Ünv. Meram Tıp Fak.4K----
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
66.500
Gk:1 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
67.152
Gk:1 Yu:1
66.080
Gk:2 Yu:0
Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:1 Yu:1
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:2 Yu:1
--
Gk:1 Yu:0
--67.974
Gk:1 Yu:0
66.134
Gk:1 Yu:2
--
Gk:3 Yu:0
Ordu Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:1 Yu:0
--------------
Pamukkale Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
----68.082
Gk:1 Yu:0
65.219
Gk:1 Yu:0
Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
------------
Sakarya Ünv. Tıp Fak.4K--------------
Gk:0 Yu:1
--
Selçuk Ünv. Selçuklu Tıp Fak.4K----
Gk:1 Yu:0
----
Gk:1 Yu:0
----67.097
Gk:1 Yu:2
62.961
Gk:1 Yu:0
Süleyman Demirel Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
------
Gk:1 Yu:0
--
Şifa Ünv. Tıp Fak.4K--------
Gk:1 Yu:0
--------
Trakya Ünv. Tıp Fak.4K------
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--67.136
Gk:1 Yu:0
65.865
Gk:1 Yu:1
65.351
Gk:2 Yu:0
Ufuk Ünv. Tıp Fak.4K--------
Gk:1 Yu:0
--------
Gk:1 Yu:0
Uludağ Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--67.866
Gk:2 Yu:0
69.328
Gk:3 Yu:0
68.429
Gk:2 Yu:0
66.006
Gk:2 Yu:0
Yeditepe Ünv. Tıp Fak.4K--------------
Gk:1 Yu:0
--
Yıldırım Beyazıt Ünv. Tıp Fak.4K------
Gk:0 Yu:2
----------
Yüzüncü Yıl Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--63.119
Gk:1 Yu:0
65.117
Gk:1 Yu:0
62.031
Gk:1 Yu:0
Zonguldak Karaelmas Ünv. Tıp Fak.4K----
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--65.692
Gk:1 Yu:0
64.987
Gk:1 Yu:0
65.226
Gk:1 Yu:1
62.204
Gk:1 Yu:0

NOT: Tablolarda kullanılan "Gk" kısaltması Genel Kontenjan Sayısı'nı, "Yu" kısaltması ise Yabancı Uyruklu Kontenjan Sayısı'nı göstermektedir. Eylül 2014 TUS kılavuzunda yer alan kadrolar sisteme eklenmiştir. ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlara Yerleştirme İstatistikleri'nden bakabilirsiniz.


Radyoloji Taban Puanları (Tablo 3)

Fakülte AdıEğitim
Süresi
Puan
Türü
Kılavuzunun yayınlandığı TUS Sınavı
Eylül
2014
Nisan
2014
Eylül
2013
Nisan
2013
Eylül
2012
Nisan
2012
Eylül
2011
Mayis
2011
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K----------
Gk:2 Yu:0
--65.768
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K------------
Gk:0 Yu:1
--
Gk:2 Yu:0
--
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
----68.883
Gk:1 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--------
Gk:1 Yu:0
--
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:3 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--68.270
Gk:1 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Ankara Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K----------------
Gk:2 Yu:0
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:1
------67.845
Gk:2 Yu:0
68.506
Gk:2 Yu:0
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K------------67.130
Gk:1 Yu:0
67.433
Gk:1 Yu:0
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K------
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--65.625
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K--
Gk:1 Yu:0
----
Gk:1 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:0 Yu:1
--
Gk:1 Yu:0
----
Gk:1 Yu:0
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
----
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:1
--
Gk:0 Yu:1
69.391
Gk:2 Yu:0
68.913
Gk:1 Yu:0
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
----66.031
Gk:2 Yu:0
67.567
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
66.761
Gk:1 Yu:0
67.600
Gk:1 Yu:0
67.172
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K--
Gk:1 Yu:0
----
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
------
Gk:2 Yu:0
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
----67.985
Gk:1 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K------
Gk:1 Yu:0
----67.656
Gk:1 Yu:1
67.781
Gk:1 Yu:0
67.241
Gk:1 Yu:0
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K------
Gk:1 Yu:1
--
Gk:2 Yu:0
66.396
Gk:2 Yu:1
67.610
Gk:3 Yu:1
67.260
Gk:2 Yu:0
66.287
Gk:2 Yu:0
İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
----
Gk:1 Yu:0
--
Gk:0 Yu:1
--69.159
Gk:1 Yu:0
İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K----
Gk:1 Yu:0
----
Gk:1 Yu:0
--------
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K----
Gk:2 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
------
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K------------
Gk:0 Yu:1
68.136
Gk:1 Yu:0
70.138
Gk:2 Yu:0
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K--
Gk:1 Yu:0
--------
Gk:1 Yu:0
--
Gk:0 Yu:1
67.087
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K--
Gk:1 Yu:0
----
Gk:1 Yu:0
----
Gk:1 Yu:0
--66.331
Gk:1 Yu:0
68.239
Gk:1 Yu:0
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K--
Gk:1 Yu:0
------
Gk:2 Yu:0
----
Gk:3 Yu:0
----
KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi4K------
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:2 Yu:0
----
Gk:2 Yu:0
--
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K------
Gk:2 Yu:0
----------
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K--
Gk:1 Yu:0
----
Gk:2 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
------
Sakarya Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:1 Yu:0
------
Gk:1 Yu:0
--------
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi4K------------65.898
Gk:1 Yu:0
--
Gk:1 Yu:0
Yıldırım Beyazıt Ünv. Tıp Fak.4K--
Gk:1 Yu:0
--------------

NOT: Tablolarda kullanılan "Gk" kısaltması Genel Kontenjan Sayısı'nı, "Yu" kısaltması ise Yabancı Uyruklu Kontenjan Sayısı'nı göstermektedir. Eylül 2014 TUS kılavuzunda yer alan kadrolar sisteme eklenmiştir. ÖSYM Kılavuzlarda artık taban puanları yayınlamadığı için ilgili taban puanlara Yerleştirme İstatistikleri'nden bakabilirsiniz.


UYARI : Listelerde yer alan taban puanlar ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzlardan taranarak alınmaktadır. İlgili puanlar bilgi edinmeniz amacıyla yayınlandığından kesin tercihlerinizi yaparken lütfen ÖSYM'nin sitesinde yayınlanan klavuzları esas alınız.