TUS'da En Son Değişiklikler

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü

Yönetmelik İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Genel Kurallar ve Başvuru Şartları

 

 

Bir hekimin TUS'a hazırlanma sürecinde karşılaşabileceği en önemli 10 problemin çözümü

 

BİYOKİMYA İSTATİSTİKLERİ

 

Bu bölümde; Sınav sorularının spesifik olarak konulara göre dağılımları incelenmiş, böylece sınavlardaki zorluk ve dağılım eğiliminin fark edilmesi amaçlanmıştır. 

BİYOENERJETİKLER VE OKSİDATİF FOSFORİLASYON

KONULAR Eylül 2004 Nisan 2004  Eylül 2003 Nisan 2003  Eylül 2002  Nisan 2002

Biyoenerjetikler ve ATP

           

ETZ (Oksidatif fosfarilasyon)

  1
2,4
dinitrofenol
     2
ETZ ve oksidatif
fosforilasyon
ETZ
 1
ETZ
KARBONHİDRAT BİYOKİMYASI VE ARA METABOLİZMA

Karbonhidratların genel özellikleri (Yapısı, sınıflandırılması, sindirimi)

 
Nişasta 
Heparin
       

Glikoz ve Glukoneogenez

2
Glikoliz enz
2,3
difosfogliserat
  2
Glukoneogenez
Glikoliz yan
ürünleri
     1
Glikoliz

TCA siklusu

           2
Sitrik asit
döngüsü ve
pirüvat
dehidrogenaz
Sitrik asit
döngüsü

Pentoz-Fosfat ve Üronik Asit Yolu

    1
PFY
     2
Pentoz fosfat
yolu

Glikojen Metab. (sentez, yıkım, hst)

           

LİPİD BİYOKİMYASI

Lipidlerin Genel özellikleri (Yapısı, sınıflandırılması, sindirim)

    1
Lipoproteinler
 1
Trombosit
aktiviteedici
fakt.yapısı
 1 LDL  1
HDL

Lipidlerin plazma transportu(Hiper ve Hipolipidemiler

  1
Hiper
şilomikronemi
1
Kamitin
   1
Yağ asitlerinin
hücre içine
girişi
 

Yağ asidi ve trigliserid Metabolizması

    1
Yağ asidi
oksidasyonu
     

Kolesterol ve Keton cisimleri Metabolizması

 
Keton sentez
1
Keton cismi
   1
Keton
cisimciklerinin
kullanımı
Ketogenezin
kontrolü
 1
Kolesterol
sentezi

PROTEİN ve AZOT BİYOKİMYASI

Aminoasitlerin Genel özellikleri (Yapı, sınıflandırılması)

    1
Histamin
 2
Selenosistein
Fosfat grubu
alıcısı olarak
işlev gören
a.a.
 1
Esansiyel
a.a.
 

Proteinlerin Genel özellikleri (yapı, sınıflandırılması)

1
Antiproteinaz
1
Antitrombin III
   1 Alfa-antitripsin
eksikliği
(Amfizem)
   

Enzimler

  2
Lipooksijenaz
Tirozinaz eks
1
Fosfolipaz C
 1
Pankreas
enzimleri
 1
Organa
spesifik
enzimler
 

Proteinlerin sindirimi ve üre sentezi

  1
Ubikuitin
     1
Hiperamonyemi
 1
Üre döngüsü

Aminoasit metabolizması

           1
a.a.
metabolizması

Hem metabolizması

2
Hemoproteinler
Bilirubin
detoksif
     1
Hem
katobolizması
Porfirinler
 1
Bilirubin
 

hormon biyokimyası

Hormonların genel özellikleri

1
Hücre içi
haberciler
  1
Adenilatsiklaz enzim sist.
inhibe eden
hormonlar
 1
Yapılarına
göre
hormonlar
   1
Adenilat siklaz
sistemi G
proteini

Hipotalamus ve Hipofizer Hormonlar

         1
Prolaktin
 

Tiroid ve paratiroid hormonları

           

Pankreas Hormonları

    1
İnsülin
 1
İnsülin
   1
İnsülin

Adrenal Bez Hormonları

         1
Steroid
biyosentezi
 

GIS, böbrek ve gonad hormonları

1
Renin
salgılamasının
inh. eden
faktörler
       1
Estradiol
 1
Estriol

Metabolizmanın entegrasyonu (açlık, tokluk, stress DM, hipoglisemi)

           

VİTAMİN-MİNERAL ve ELEMENTLER

Vitaminler

2
Vit D,Vit C
   1
Vit B12
 2
Vit B12
Folik asit
   2
Vit E Folikasit

Mineral ve Elementler

1
Çinko, Kurşun
 1
K
+
   1 Kurşun  1
Kobalt
 1
Ca
++

ÇEKİRDEK BİYOKİMYASI

Nükleotidler, Pürin ve Pirimidin metabolizması

1
Pürin sentezi
1
Lesch
Nyhansend
1
Pirimidin
sentezi
Pürin sentezi
 1 Pürin
katabolizması (ürik asit
oluşumu)
   

DNA-RNA ve protein sentezi

1
RNA bağımlı
DNA polimeraz
1
DNA
       1
Posttransyonel
modifikasyon

HÜCRE ve DOKU BİYOKİMYASI

Hücre organelleri ve membran transportu

3
Hücre zarı 
İyon kanalları
Salgı granülleri
       1
Mitokondri
 

Serbest Radikaller, Antioksidanlar ve kanser biyokimyası


Antioksidanlar
       1
Myeloper
 

Doku biyokimyası(epitel, bağ, kas, eritrosit, Ig)

         1
Fibronektin
 

Sıvı-Elektrolit ve Asit-baz biyokimyası