Ana Sayfa / TUS Rehberi / TUS İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

TUS İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Geçici 9 ve 10. Maddelerde yer alan dallarda uzmanlık belgesi alacak olanlar "Devlet Hizmeti Yükümlülüğü"ne tabi olacaklar mı?

Bu kapsamda olanlar 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda 5371 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerine göre değerlendirileceklerdir.

Devlet hizmeti yükümlülüğü kanununa ulaşmak için tıklayınız

Uzmanlık eğitimini tamamladığı halde halen uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girip uzmanlık belgesi almamış olanların durumu nedir?

Uzmanlık eğitimini yurt dışında tamamlayarak o ülkede diploma almış birinin denklik durumu nedir ?

Tezini yetiştiremeyen uzmanlık öğrencisinin durumu nedir?

Uzmanlık öğrencisi eğitime hak kazandığı birim dışındaki bir yerde hangi durumlarda eğitim alabilir?

Uzmanlık eğitimi süresi hangi durumlarda uzatılabilir?

Uzmanlık öğrencileri sağlık ve eş durumu mazeretleri ile uzmanlık eğitimi gördükleri kurumu değiştirebilirler mi?

Uzmanlık eğitimine mecburi askerlik hizmeti nedeniyle ara vermek zorunda kalanlar ile uzmanlık eğitimi giriş sınavlarını kazandıkları halde askerlik nedeniyle uzmanlık eğitimine başlayamayanlar hakkında nasıl bir uygulama yapılacaktır?

Uzmanlık eğitimine devam edenlerden kurum veya dal değişikliği için yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girenlerin yerleştirmeye esas mesleki puanı ne kadar düşürülür?

Uzmanlık eğitimi öncesinde yabancı dil seviyesi hangi sınavlarla nasıl ölçülecek? Eski sınav sonuçlarının geçerlilik süresi ne olacak?

Uzman olan bir tabip,YDUS (Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) yoluyla başka bir ana dalda uzmanlık eğitimine başlayabilir mi?

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS ) ne zaman ve nasıl yapılacak?

"Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi" nedir, nasıl işleyecektir ve ne işe yarayacaktır?

Tıpta Uzmanlık Kurulunun görevleri arasında sayılan uzmanlık alanlarındaki eğitimin standartlarının, müfredat ve rotasyonların belirlenmesi ne zaman olacaktır ve nasıl duyurulacaktır?

"Çekirdek Eğitim Müfredatı" ve "Genişletilmiş Eğitim Müfredatı" ne demektir?

Uzmanlık eğitimini kimler verebilir? Bir eğitim biriminde kendisi uzman olmamasına rağmen doktora yoluyla edinilmiş profesör ya da doçent unvanına sahip öğretim üyesi uzmanlık eğitimi verebilir mi?

Tıp dışı meslek mensubu olanların (eczacı, veteriner, kimyager ve biyolog gibi) tıpta uzmanlık eğitimi alabilmeleri ile ilgili bir düzenleme bulunmakta mıdır?

Uzmanlık eğitim süresi kısalmış dallarda uzmanlık öğrencisi olup halen eğitimlerine devam edenler kısalan sürelerden yararlanmak için nasıl bir yol izleyecekler?