Ana Sayfa / TUS'a Hazırlık / TUS’ da En Çok Soru Çıkan Konular

TUS’ da En Çok Soru Çıkan Konular

TUS’ DA EN ÇOK SORU ÇIKAN KONULAR

TUSDATA olarak son 8 TUS sınavını detaylı olarak incelediğimizde bazı konulardan özellikle çok soru çıktığını belirledik. Hatta aynı konu başlığından Fizyoloji, Biyokimya, Farmakoloji, Dahiliye alanından farklı sorular gelebiliyor.

Aşağıdaki 40 konudan son 8 sınavdan gelen toplam soru sayısı ortalama 120… Bu da özellikle bu konuları son dönemde entegre çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

KONU ADI Ortalama  Soru Sayısı
Kraniyal Sinirler 2
Hücre (Organeller, Markerler, Reaksiyonlar…) 3
Vitaminler ve Mineraller 4
Hormanların sınıflandırılması ve etki mekanizmaları 5
Enzimler 2
Çekirdek Biyokimyası 2
Stafilokok ve Streptokoklar 2
Bakterilerde hücre yapısı. 2
AIDS 2
Hücre zedelenmesi ve adaptasyon 2
Sitokinler 2
Tümörler (Çocukluk Çağı, SSS, Kemik, Üriner Sistem, Deri, Akciğer, Karaciğer, Kolon, Mide Tümörleri) 15
Vaskülitler ve Otoimmün Hastalıklar 3
Nörokutanöz Hastalıklar 2
Entoksikasyon 2
Beta Blokörler 2
Steroidler 3
Nöroleptik ve Antideprasanlar 2
Antibiyotikler 3
Konjenital Kalp Hastalıkları 2
Metabolik Hastalıklar 4
KONU ADI Ortalama Soru Sayısı
İmmün Yetmezlik Hastalıkları 2
Kanama Diatezi ve Koagulasyon Bozuklukları 4
Lösemi ve Lenfomalar 4
Enfeksiyonlar (Osteomiyelit, Septik Artrit, Menenjitler, Pnömoniler, ÜSYE, Konjunktivit, Sepsis, Gastroenteritler, Kalp Enfeksiyonları) 8
Kalp Kapak Hastalıklar ve Kalp Muayenesi (Üfürümler, Kalp Sesleri vs…) 3
KOAH 2
Tüberkülöz 2
Anemiler 5
Glomerulonefritler 3
Tiroid Bezi Hastalıkları 3
DM ve İnsulin 4
Artritler (OA, RA, Gut, …) 3
Crohn ve Ülseratif Kolit 2
Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları 3
Şok 3
Sıvı Elektrolit Dengesi ve Asit-Baz Hastalıkları 3
Meme Hastalıkları 3
Kontrasepsiyon ve HRT 3
Malign Jinekolojik Hastalıklar 4