Ana Sayfa / TUS'a Hazırlık / TUS Sorularındaki Bazı Çelişki ve Zorluklar

TUS Sorularındaki Bazı Çelişki ve Zorluklar

TUS SORULARINDAKİ BAZI ÇELİŞKİ VE ZORLUKLAR

1- YANLIŞ HATIRLANAN SORULAR

Sorular; ÖSYM tarafından bilinçli bir şekilde açıklanmamaktadır. 33 sınavdır, sınava girenler tarafından hatırlama yoluyla çıkarılan sorularda doğal olarak yanlış ya da eksik hatırlanan bölümler
olabilir.

Biz bu tür sorularda; soruyu mümkün olduğunca net hale getirecek ve şıklar arasında çelişki olmayacak şekilde modifiye etmek zorunda kaldık ama doğru bilgilere açıklamaya koyduk.

2- ESKİYEN SORULAR

Bazı sorular; artık güncelliğini yitirmiştir. Örneğin, bundan 15 yıl önce peptik ülsek patogenezinde en önemli faktör H. Pylori olduğunu kim biliyordu?

Özellikle eski tarihli sorularda bu detayı dikkate almalısınız.

3- SORULDUĞU TARİHTE CEVABI FARKLI, ŞİMDİ FARKLI OLAN SORULAR

Tıp sürekli değişen bir bilim dalıdır. Bundan 3-4yıl önce “Diabetin Tanı Kriterleri” ya da “Toksik Şok Sendromu tedavisinde ilk seçenek ilaç” farklı iken şimdi daha farklıdır.

Bu tür durumlarda; biz -belirtmek suretiyle- en yeni kriterleri ve bilgileri vermeye çalışıyoruz. Bilgileri değiştirince, kitabın diğer bazı bölümlerindeki bilgilerle çelişiyormuş gibi görünse de tarih farklılıklarını gözetmeniz yararınızadır.

4- FARKLI TEXTBOOKLARDA FARKLI CEVABI OLAN SORULAR

TUS için; sorulardan herhangi birinin sadece bir textbooktan hazırlanması yeterli görülüyor. Bu doğru
değildir, çünkü aynı branşın farklı textbooklarından farklı bilgiler olabiliyor.

İşte üç örnek;

I. Cushing Sendromu’nun çocuklarda en sık sebebi:
Nelson, Textbook of Pediatrics, 16th edition, 2000 baskısında adrenokortikal tümör (malign karsinom) iken,

Pediatrinin diğer iki temel kitabı Rudolph ve Oski’ye göre ise Eksojen steroid kullanımı’dır.

Eğer bu soru sorulursa; cevabı hiçbir zaman net olmayacaktır.

II. Karaciğer Transplantasyonu’nun en sık uygulandığı hastalık: (Eylül 2003)

Schwartz Textbook os Surgery kitabına göre; Loennec Sirozu (Alkolik siroz)

Sabiston Textbook of Surgery kitabına göre: Viral Hepatitler

Harrison’s Principles of internal medicine kitabına göre; ise Primer Biliyer Siroz’dur.

Bu soru soruldu ve doğru cevap belli değil.

III. Akut apandistte lümen tıkanıklığının en sık sebebi için;

Schwartz Textbook of Surgery: Fekalit diyor

Sabiston Textbook of Surgery: Lenfoid Hiperplazi diyor.

Bu tür durumlarda; bu kitaba ne yazarsak yazalım diğer kitaba göre yanlış olacaktır. Bu problemle iki şekilde başa çıkmaya çalıştık: Ya her iki görüşü de belirttik (bu durum belirsizliği daha da artırıyor.) ya da sorunun soruluş şekli, cümlenin kuruluş şekli hangi kitaptakine uyuyorsa, doğrudan onu esas kabul ettik. Bu sebeple çelişki gördüğünüz durumlarda bu kitapta yazanı esas kabul etmeniz daha çok yararınıza olacaktır.

5- AYNI TEXTBOOK’UN İKİ BASKISI ARASINDA DEĞİŞMİŞ OLAN BİLGİLER

Yukarıdaki örneğe dönelim:

Cushing sendromunun çocuklardaki en sık sebebi nedir?… Bu soru için Nelson’u esas kabul ettiğimizi düşünelim. 2000 yılında 16. Baskısında sf. 1737’de “fonksiyonel adrenal tümör (genellikle karsinom)” demekte iken 2004 yılında çıkan yeni çıkan 17. Baskısı sf 1916’da“uzamış ekzojen
glukokortikoid hormon kullanımı” demektedir.

Şimdi hangisi doğru??? Ya da biz hangisinden cevap yazdığımızda doğru yazmış olacağız?

Nelson, Textbook of Pediatrics kitabının 16. Ve 17. Baskısının CD’lerini inceledik; “most common” kelimelerinin geçtiği cümlelerden 31 tanesinin değiştiğini gördük. İşte bu durum işi daha da zorlaştırıyor. Elinizdeki kitapların güncel olmasındanbaşka çareniz yok.. Kalanın bir kısmı da şans…

6- FARKLI BRANŞLARDA FARKLI CEVABI OLAN SORULAR

Bazı konularda; farklı branşlar kendi bakış acıları itibariyle farklı araştırmaların sonuçlarını esas aldıkları için cevap branşa göre değişebilmektedir.

İşte iki örnek;

I. Akut böbrek yetmezliğinin en sık sebebi, (Nisan 2003)

Dahiliye kitaplarına göre: Prerenal sebepler (etyolojik)

Patoloji kitaplarına göre: Akut Tübüler Nekroz (patoloijik tanı)

Soru dahiliyeden gelirse cevabı farklı, patolojiden gelirse farklıdır. Biz bu sorunun cevabını “Prerenal sebepler” diye açıkladığımız için patologlar bize kızıyor, hatta eleştiriyor olabilirler ama gerçek böyle.

II. Mide kanserinin en sık semptomu

Dahiliye kitaplarına göre; karın ağrısı

Genel Cerrahi kitaplarına göre; iştahsızlık-kilo kaybı

7- SORUNUN NET OLMADIĞI DURUMLAR

Bazı sorularda verilmesi gereken ayrıntılar verilmez. Bu durumda cevap karışıktır. Örneği inceleyeniz.

Akut romatizmal ateşin en sık komplikasyonu olan kalp kapak lezyonu hangisidir? (Nisan 2000)

Soruda erken ya da geç dönem belirtilmeliydi ama belirtilmemiş.

Bu soru iki şekilde algılanabilir:

1- “Lifetime” yani “hayat boyu” komplikasyon: Bu durumda doğru cevap mitral stenozdur.

2- Erken dönem: Bu durumda ise cevap mitral yetmezlik olacaktır.

Biz böyle durumlarda “nasıl algılandığında daha doğru olur” sorusunu sorup ona göre cevap veriyoruz. Yukarıdaki soruda bizim yorumumuz: istisna belirtmediğine göre geneli yani “lifetime=hayat boyu”nu soruyorlar ve cevap mitral stenozdur.

Bütün bu çelişki ve açmazlara rağmen olabilecek en iyi değerlendirmelerin bu kitapta yapıldığını bilmenizi ister, başarılar dileriz.