Ana Sayfa / TUS'a Hazırlık / Bir Yıllık İdeal Çalışma Programı

Bir Yıllık İdeal Çalışma Programı

KAYNAKLARI SIRASI VE SÜRESİYLE BİR YILLIK İDEAL ÇALIŞMA PROGRAMI

Tıpta Uzmanlık Sınavına hazırlık; kişiden kişiye, kişinin temel bilgi birikimine, kişinin çalışma özelliklerine ve süreye göre farklılık gösterir. Bu sebepleherkes kendi şartlarına ve yapısına en uygun çalışma programını kendisi oluşturmalıdır.

Ancak meslektaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda herkesin kendine göre uyarlaması gerektiğini önemle hatırlatarak ideal bir çalışma programı hazırladık.

Ortalama bir bilgi birikimine sahip ve önünde kazanmayı hedeflediği sınava yaklaşık bir yıl olan bir kimsenin en optimum çalışma programı aşağıdaki şekilde olmalıdır. Bu çalışma programını disiplinli takip etmeniz durumunda bir sonraki sınavda en az 185 soruyu yoruma ihtiyaç kalmaksızın net bir şekilde doğru cevaplandıracağınıza garanti gözüyle bakabilirsiniz. (Nisan 2001’den beri bu olay böyle olagelmiştir.) Her sınavda TUSDATA ekibi olarak bu programımızın başarısını sınavı takip eden birkaç gün içerisinde internette (www.tusdata.com) sizinle delilleri ile birlikte sürekli paylaşıyoruz.

İdeal bir çalışma, her branş için dört aşamalı bir çalışma programı gerektirir. Bu aşamalardan her biri başarıya ulaşmada ayrı ayrı öneme sahiptir.

1. Aşama: TUS soruları

Çalışılan branş ile ilgili çıkmış TUS soruları “KLİNİSYEN – Tüm Tus Soruları” kitabının ilgili bölümündeki soruların hızlıca ve nelerin nasıl sorulduğu konusunda fikir edinmek amacıyla gözden geçirilmelidir. Ayrıca; beyni o brann  moduna geçirmek de önemlidir. Bu aşamada asla kendinizi denememeli ve soruları detaylıca irdelememelisiniz. Bu süre bir gün ya da geniş branşlarda (Pediatri, Dahiliye…) en fazla iki gününüzü almalıdır.

2. Aşama: Konu (Kitap veya Dersanenotu)

Çalışılan branş ile ilgili ideal bir konu kitabı veya dersane notu çalışılmalıdır. Çalışılan konu kitabı Türkiye’deki sınav sistemine uygun olmalı, mümkün olduğunca tekrar edilebilir, kolay anlaşılabilir ve önemli kısımları vurgulanmış olmalıdır. Konu çalışmanın en önemli yararının konu bütünlüğünün zihinde yer etmesi ve sorulan sorunun konu içindeki lokalizasyonunu tesbit etmesi olduğu unutulmamalıdır. Ortalama konu çalışma süresi on gün (7-14) olmalıdır. Artık soruların daha detaylı bilgi gerektirmesi, çalışılan kitapların kısmen detaylı olmasını zorunlu kılmaya başlamıştır. Tusdata olarak sizlere Ekim 2003’ten itibaren konu olarak dört ayrı alternatif sunuyoruz.

i. Premium serisi: 4. ve 5. sınıfta başlayanlar ve derece hedefleyenler için, büyük boy ve ortalama 700 sayfa

ii. Klinisyen serisi: Dersane hocalarımız
ve TUSDATA alt yapısıyla hazırlanan ve 2006 model, tekrar edilebilir, kolay okunabilir kitaplar. Orta boy ve ortalama 400 sayfa.

iii.Özet Tıp Bilimleri: Daha da kısa vakti olanlar için… 3 cilt, 1500 sayfa ve her
sınavda en az 150 soru cevaplayan efsane kitap.

iv.Dersane Notları: 3 dönemdir dersane için sürekli yenilenen, güncellenen notlar + sorular + özetler komple set halinde… Toplamda yaklaşık 3800 sayfa not, 950 sayfa özet ve 21000 adet sorudan oluşan komple set tüm dersanelerimizde ve kitapçılarda farklı kombinasyonlarda ve özel kutu içinde sizi bekliyor.
 

                                                              DERSANE ?…

Tus soruları detaylandıkça ve daha çeldiricili sorular soruldukça bir çok meslekdaşımız konu anlatımı ile ilgili verim alabilme, motivasyon ve detaylı danışmanlık için dersane tercihinde bulunmaktadır. TUSDATA olarak BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZİ ile bu hizmetleri en profesyonel şekliyle veriyoruz. Dersane tercihi yapan meslekdaşlarımızın konu olarak dersane notlarını takip etmeleri ve ihtiyaç duydukça ek konu kaynaklarına başvurmaları verimli zaman yönetimi açısından isabetli olacaktır.

3. Aşama: Soru

Konu kitabının bitmesini takiben “KLİNİSYEN 2006- SORU KiTAPLARI SERİSİ“nin o branş ile
ilgili soru kitabı çalışılmalıdır. “KLİNİSYEN 2006- SORU KİTAPLARI SERİSİ“nin her bir kitabı 3’er bölümden oluşmaktadır.

1. Bölüm: Açıklamalı sorulardan oluşmaktadır. Bu bölüm kendinizi test amacıyla değil öğrenme ve çalışma amaçlı düşünüldüğü için soruların açıklamaları ve cevapları hemen arkasına konulmuştur. Bu bölümde kendinizi denemeye çalışmak yerine konuların içerisinden seçilerek öne çıkartılmış soruları öğrenmek ve gerektiğinde ikinci aşamada çalıştığınız konu kitabının ilgili bölümünü hızlıca gözden geçirerek bilgilerinizi pekiştirmeyi amaç edininiz. Özellikle ipucu kutularındaki bilgileri tekrar tekrar okuyunuz, karşılaştırmalı tabloları iyi analiz ediniz. Soru kitaplarımızda yer alan her soruyu çözmeye çalışmayınız. Akılcı bir yol izleyerek selektif olunuz, çünkü KLİNİSYEN 2006- SORU KİTAPLARI herkesin ihtiyacına cevap verecek şekilde SORU BANKASI şeklinde hazırlanmıştır ve yeterli vaktiniz yoksa hepsini çözmek zorunda olmadığınızı bilmelisiniz.

2. Bölümde her konunu arkasındao konu ile ilgili çıkmış TUS soruları yer almaktadır. Bu aşamada artık TUS sorularını detaylıca incelemeli, soru ve şıklardaki incelikleri çözmeye çalışmalısınız. TUS Sorularının profesyonelce hazırlandığını ve bazı inceliklere dikkat edilerek daha çok soruyu doğru yapabileceğinizi unutmayınız.

3. Bölümde kendinizi deneyebilmeniz amacıyla her branş için TUS’daki soru sayı, kalite ve formatına uygun 10’ar deneme sınavı yer almaktadır. Çalışma sonundaki başarınızı görebilmek için kendinizi bu bölümde denemenizi öneririz.

Burada belirtmek istediğimiz önemli bir nokta var: Soru kitapları serimiz soru bankası şeklinde olduğu için oldukça hacimlidir. Meslektaşlarımızın hepsinin tüm soruları çözmeye vakti olmayabilir. Bu durumda iki seçenek sözkonusu olabilir.

    i. Ya büyük soru kitaplarımızın tüm sorularını çözmeyip seçilmiş belli bir kısmını çözmelidirler.

   ii. Ya da Tusdata olarak aynı kitaplardan seçilmiş sorulardan oluşan ve ortalama 1000-1400 soru içeren MİDİTUS SORU SERİSİ‘ni tercih etmelidirler. Fakat büyük boy soru kitaplarımızı alanların, farklı sorular içerdiği düşüncesi ile MİDİTUS SORU SERİSİ‘ni de almamalarını özellikle hatırlatırız. Soru için ayıracağınız süre konu ile eşit olmalıdır.
 

4. Aşama: Hızlı tekrar

Hızlı tekrar amaçlı gözden geçirme çalışması yapılmalıdır. Konu veya soru çalışırken dağıldığınız yada en başta okuduğunuz bölümleri unuttuğunuz zannına kapılabilirsiniz, yada gerçekten kısmen unutabilirsiniz. Veya daha önce koymuş olduğunuz süre limitine uymak için bazı bölümleri hızlıca geçmiş yada hiç çalışmamış olabilirsiniz. İşte bu aşamada bir sonraki branşa geçmeden 1 ya da en fazla 3 günde (büyük branşlar) sistematik ve kısa notlardan hızlıca gözden geçirme yapmalısınız. Bu aşama psikolojinizi tahminlerinizin ötesinde düzeltecek ve motivasyonunuzu arttıracaktır. Bu amaçla 4 farklıl kayna (ya dabunların bir kombinasyonunu) kullanabilirsiniz.
 

                                                               TUS KAMPISon 20 günde Tusdata Bilimsel Toplantı Merkezleri tarafından Ankara’da düzenlenen YOĞUNLAŞTIRILMIŞ TUS KAMPINA katılmanız maksimum verim sağlayacaktır. Maksimum bilgi, maksimum enerji, maksimum konsantrasyon ve maksimum verim= TUS KAMPI


i. TUSDATA Özet Tıp Bilimleri

ii. Dersane Özet Notlar

iii. Kendi tuttuunuz özet notlar

iv. TUSDATA- Enler ve İkler kitabı

Bu amaçla “TUSDATA- HIZLI TEKRAR SERİSİ- ÖZET TIP BİLİMLERİ” kitaplarımızın ilgili bölümlerini mutlaka okumalısınız, ayrıca çalışırken tutmuş olduğunuz notları da gözden geçiriniz. Ayrıca “EN”li ve “İLK”‘li soruların çok sayıda sorulmasını gözönüne olarak hazırladığımız “ENLER VE İLKLER” kitabımızı
ilgili bölümlerde mutlaka okumalısınız.
 

SON DÖNEM ÇALIŞMASI

Ayrıca son 45 günün çalışma sürecinizde çok önemi vardır. Bu sebeple bu dönemi yakın hafıza gerçeğini de göz önünde bulundurarak özel bir branşa ayırmak yerine branşların hepsine birden ayırınız. Bu amaçla 3 Ciltlik Özet Tıp Bilimleri kitabımız (zaten her branşın sonunda okuyarak aşinalık kazanmış olmalısınız), kendi tutuğunuz özel notlar ve 3 ciltlik Tüm TUS Soruları kitabımızı en az birer defa; ideal
olarak da bir ayda birer defa, son 15 günde en yakın hafızaya almak amacıyla son bir kez daha okuyunuz. Bu son dönem çalışmanızın 11 aylık temel çalışmanızın verimini maksimuma yükselteceğiniz hayati öneme sahip bir çalışma olduğunu unutmayınız. Ancak sağlam bir temel bilgi olmadan bu son dönem çalışmasının yeteri kadar verimli olmayacağı, sağlam bir temel bilgiyi takiben yapıldığında ise olağanüstü faydalı olacağını bilmelisiniz.

Ayrıca aşağıdaki temel bazı prensiplere uymanız da veriminizi arttıracaktır.

1. Kazanmayı hedeflediğiniz sınav tarihini çok isabetli seçmelisiniz.

2. Branşlar için ayırdığınız toplam çalışma sürelerinizi yoğunluk durumunuza ve çalışma temponuza göre seçmelisiniz. Bütün çalışma programı için ayrılan süre kişiye göre 6 ay ile 18 ay arasında değişebilir.

3. Her branş için önceden belirlediğiniz toplam çalışma gününe ve her aşama için belirlediğiniz çalışma günlerine riayet ediniz. Süresi dolduğunda kendinize en fazla bir gün fırsat tanıyıp bitiremezseniz bile bir sonraki aşamaya geçiniz, eksiklerinizi daha sonraki aşamalarda telafi etmeye çalışınız. Tam olmasa bile aşamaları kaydetmeniz ve yeni bir programa başlamanız motivasyonunuzu, hırsınızı ve çalışma azminizi arttıracaktır.

4. Son 45 güne geldiğinizde durumunuz ne olursa olsun yukarıda belirtilen son dönem çalışmasına geçiniz.

5. Son 45 günden önce vaktiniz kalıyorsa özellikle şu 3 branşı yeniden gözden geçiriniz: Patoloji, Mikrobiyoloji, Pediatri. Çünkü bu branşları çalışarak diğer bazı branşlardaki soruları da cevaplama şansınız artacaktır.

Bütün bu bilgiler ışığında birinci. çalışma olarak başlangıç noktasından son güne kadar
sırasıyla, TUS soruların, konuyu, soruyu ve özetleri okumalısınız.

İkinci. çalışmada ise aynı sıraya uyarak her branşın sadece 2. ve 3. aşamalarını (konu+soru) o branş için toplam çalışma süresi birinci çalışmadakinin en fazla yarısı olacak şekilde ayarlamalısınız. Süreniz yeterli değilse Patoloji, Mikrobiyoloji ve Pediatri’ye ve eksik olduğunuzu düşündüğünüz branşlara öncelik veriniz.

Son 45 güne girildiğinde 30 gün içerisinde TUSDATA Tüm TUS Soruları ve TUSDATA Özet Tıp Bilimleri (ya da Dersane Notların) kitaplarını hızla ve konsantre bir şekilde bitirmelisiniz. Bu dönem içerisindeki günlük toplam çalışma süreniz 15 saate yaklaşmalıdır. Eylül 2002 TUS sınavında bu iki kitaptan en az birinin net cevapladığı toplam soru sayısı tam 167 olmuştur. Son 15 günde yine TUSDATA Tüm TUS Soruları ve TUSDATA Özet Tıp Bilimleri kitaplarını hızla ve konsantre bir şekilde bitirmelisiniz. Eğer bunlardan sadece birini çalışabilecek kadar vaktiniz varsa TUSDATA Özet Tıp Bilimleri kitaplarını çalışmalısınız.
 

                                                                                   Hepinize sınavda başarılar dileriz.